Đôi bờ tương duyên

doi bo

Tâm Thường Định

 

Tinh  tuyệt muôn chim vang tiếng
Ánh bình minh lấp lánh vườn hoa
Trời thanh gió mát dịu xoa
Bên hồ Vân Các thiên nga chập chùng

koi lủng lẳng trong hồ vắng
Liễu  lim dim tựa màng
Sen thơm chim hót dịu dàng
Bình tâm thở nhẹ muôn vàn thắng duyên.

Vườn sau của gia LVC in Horsham, PA.
July 20th, 2013

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle