Vườn anh

vuon anh

Thân tặng anh NHLD

Phải chăng vẻ đẹp của thiên nhiên sự trầm lặng,
hùng tráng nhưng êm đềm như ánh trăng
tự nhiên sắc thái như bốn mùa xuân hạ thu đông
Hạnh phúc trong cõi mênh mông
Luôn khoảnh khắc tuyệt diệu
tôi biết một điều
Như thiên nhiên
Anh như thế!
Như Thị

YOUR UNIQUE GARDEN 
     For a friend, NHLD 

The beauty of nature often displaces its stillness, quiet, peaceful 
Majestic but gentle as a moonlight 
It is natural and has nuance just like spring, summer, autumn and winter. 
There is happiness in this vast and impermanent world 
There are always wonderful moments 
And I know one thing for sure 
As in nature 
You are like that! 
As-is. 

Tâm Thường Định

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle