Mọi sự góp ý, sách đăng báo, hình ảnh, bài viết sáng tác, dịch thuật, nghiên cứu, v.v... xin liên hệ qua:
 
     
                                     - Địa chỉ:   Thái Tuệ, chùa Phước Duyên, Tp Huế, tel.: 0905.477.819

                                   - Thư điện tử:   hoangphapvn@gmail.com

                                   - Hoặc liên hệ qua hộp thư   Góp Ý