Lửng thửng đến lửng thửng đi

lung thung

Lững thững đến,

Lững thững đi

Tử sinh vẫn đó, cần chi vội vàng.

Thở vào, mây tím giăng ngang

Thở ra, mưa đã nhịp đàn reo vui

Thế nên,

Em hãy mỉm cười

Trước tâm sân hận, trước lời nghiệt oan.

Hãy lặng thinh,

Thật nhẹ nhàng,

Rải hạt cơm nguội cho đàn kiến tha

Đôi chim, trọ mái hiên nhà

Cọng rơm làm tổ cũng từ-nhân.

Em ơi,

Hạnh phúc thật gần

Cho đi nhận bội phần thiện duyên

Hãy cho,

Như kẻ xuống thuyền,

Trên bờ để lại trọn niềm an vui.

Hãy cho,

Để phút cuối đời

Soi gương chẳng thẹn với người trong gương.

 

 

Huệ Trân

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle