Tứ Đại Cao Tăng đời nhà Minh là ai?

Tư tưởng Phật giáo của Chu Hoành rất đa dạng và phong phú. Ông có những nghiên cứu sâu sắc và am tường về Tinh Độ tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền Tông và Luật tông, v.v. Chính vì vậy, ông được phong là Tổ thứ 22 sau Khuê Phong của tông Hoa Nghiêm, đồng thời còn được tôn xưng là vị Tổ thứ 8 của Liên tông.

Xem tiếp »

Vài nét về văn học Pāli
06/07/2021
Văn học Pāli có giá trị rất lớn trong nền văn học Phật giáo. Giá trị này chính yếu nằm ở nơi những lời dạy thâm sâu nhưng cũng đầy thiết thực được lưu giữ trong đó. Việc nghiên cứu văn học Pāli là điều cần thiết, qua đó nhằm duy trì mạng mạch Phật pháp, vì giáo lý là chỗ nương tựa để tu tập, là bậc thầy cho hàng hậu học. Như vậy, văn học Pāli...
 Những đóng góp của Thiền sư Tiên Giác - Hải Tịnh đối với Phật giáo Nam Bộ
28/06/2021
Thiền sư Tiên Giác - Hải Tịnh là một vị Tăng cang tại kinh đô Phú Xuân (Huế). Sau thời gian làm Tăng cang ở đó, ngài trở về Nam Bộ tiếp tục sứ mệnh truyền bá Chánh pháp và phát triển Phật giáo. Nhận thấy rằng đời sống của hàng Tăng sĩ tại Nam Bộ phần lớn thiên về cúng tế hơn là giảng kinh...
 Nguồn gốc và sự phát triển tín niệm và hình tượng của Bồ-tát Phổ Hiền
19/05/2021
Bồ-tát Phổ Hiền là đối tượng thờ tự phổ biến ở nhiều quốc gia, mỗi nơi đều có một hay nhiều tôn danh khác nhau. Nguyên trong Phạn ngữ, Ngài được gọi là Samantabhadra, Visuabhadra; Nhật: Fugen Bosatsu; Hàn: Bohyun Bosal/ Pohyon; Tây Tạng: Kun-Tubzang-po; Thái Lan: Prak-Sả-Măn-Taphach-phô-thi-sạch;...
Tỉnh Thức Với Tâm Không Biết
07/05/2021
Chủ đề bài này là nói về tỉnh thức với tâm không biết. Như thế, nghĩa là những gì rất mực mênh mông, vì cái biết luôn luôn là có hạn, và cái không biết luôn luôn là cái gì của vô cùng tận. Cũng là một cách chúng ta tới với thế giới này như một hài nhi, rất mực ngây thơ với mọi thứ trên đời. Và vì, bài này được viết trong một tỉnh thức với...
Về vụ án có liên quan đến vị Hòa thượng và con bò trong tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của Ngô Kính Tử
27/04/2021
Ông Trần Xuân Đề, tác giả sách Lịch Sử Văn Học Trung Quốc nơi Chương XIV, giới thiệu tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của Ngô Kính Tử (1701-1754), Phần 2: Bàn Về Nội Dung, Mục a: “Thái độ của tác giả đối với chế độ khoa cử và lễ giáo phong kiến”, đoạn cuối của Mục này, trên Luận...
Niềm tin: Chiếc gậy giúp sức tiến lên phía trước
17/04/2021
Niềm tin như là một chiếc gậy chống. Lúc bạn bị vấp ngã, hoặc gặp những khó khăn gian khổ, thì nó có thể chống đỡ thân thể của bạn, khiến bạn không đến nỗi bị chao đảo; gìn giữ tâm hồn của bạn, khiến cho bạn không đến nỗi phải tuyệt vọng. Ngộ nhỡ bị vấp ngã rồi, thì nó cũng có thể làm điểm tựa cho bạn, khiến bạn có thể...
Tìm hiểu nguyên nhân tạm dừng chức vụ Tăng cang của thiền sư Tiên Giác = Hải Tịnh
12/03/2021
Thiền sư Tiên Giác - Hải Tịnh, thế danh Nguyễn Tâm Đoan, sinh ngày 30 tháng 5 năm Mậu Thân (1788), tại huyện Kiến An Thuận Đạo, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Thân phụ họ Nguyễn, tên gọi là Cẩm, làm quan dưới triều Nguyễn và được vua sắc phong tước Hầu
Về niên đại kinh Kim cương
18/02/2021
Kinh Kim cương (tiếng Phạn: Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra) là một trong những bản kinh Đại thừa quan trọng nhất. Đây là một trong những bộ kinh có ảnh hưởng lớn ở Đông Á, và nó đặc biệt quan trọng trong truyền thống Thiền cùng với Bát-nhã Tâm kinh. Tiêu đề được đặt dựa theo sức mạnh của vajra (kim cương hoặc sấm sét, nhưng cũng là một...
Ý nghĩa và biểu tượng Bảy báu của Chuyển luân Thánh vương
10/02/2021
Vào ngày rằm, Chuyển luân thánh vương tắm gội sạch sẽ bằng nước thơm, ngồi trên điện cao, có cung nữ theo hầu xung quanh. Khi ấy bánh xe vàng tự nhiên hiện ra, bánh xe to bốn trượng, có ngàn căm, được chư thiên làm bằng vàng sáng chói. Rồi vua ra lệnh bánh xe vàng đi về hướng đông. Khi ấy vua liền dẫn bốn binh...
Đọc “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật”
03/02/2021
Ấn phẩm “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật” (DVTGP) là tuyển tập Kinh và luận ghi từ 3 truyền thống: Thượng Tọa Bộ, Đại Thừa, Kim Cang Thừa. Sách dày 850 trang, chữ nhỏ. Do vậy, khi viết bài này, dù nói là “đọc sách” hay nói là “giới thiệu sách” cũng chỉ là mạo phạm. Cũng y hệt như vào một thư viện Phật...