Nghi thức tang lễ thiền sư trong Thiền Uyển Tập anh

Theo quan niệm Phật giáo, vạn vật và con người đều được hình thành từ tứ đại (địa, thuỷ, hỏa, phong) và phải trải qua quá trình thành, trụ, hoại, không. Nhưng khi nói riêng về con người, người ta lại thường nhắc đến quá trình sinh, lão, bệnh, tử. Mục đích cuối cùng của Thiền sư là đạt được sự giải thoát, không những giải thoát về tinh thần mà còn giải thoát về thể xác, và mục tiêu đầu t

Xem tiếp »

Vai trò của chùa Linh Sơn và Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ giai đoạn 1920-1945
11/01/2022
Trong công cuộc chấn hưng Phật giáo giai đoạn 1920-1945, chùa Linh Sơn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng bởi vì nó góp phần cho sự thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, một hội nhóm làm ngọn cờ tiên phong và là động lực cho sự phát triển...
Thiền đạo và vẻ đẹp thi ca qua Ngữ lục của Thiền Lão thiền sư
01/11/2021
THIỀN ĐẠO VÀ VẺ ĐẸP THI CA  QUA NGỮ LỤC CỦA THIỀN LÃO THIỀN SƯ  PGS.TS. NGUYỄN CÔNG LÝ*            1. Tài liệu xưa nhất hiện còn có nêu thông tin về Thiền sư Thiền Lão là sách Thiền uyển tập anh ngữ lục (禪苑集英語綠), chép hành trạng các thế hệ truyền thừa các dòng Thiền ở Việt Nam từ nửa cuối thời Bắc...
Đọc bài kệ Cư Trần Lạc Đạo qua lăng kính KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
14/10/2021
Pháp của Như Lai vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt. Theo dòng thời gian Chánh pháp đã phổ truyền khắp năm châu bốn biển. Phật giáo mỗi khi được truyền đến một quốc gia sẽ luôn có sự dung hòa với nền văn hóa bản địa. Nói cách khác, đạo Phật ở mỗi dân tộc luôn có những sắc thái riêng biệt, đặc...
Chấn hưng Phật giáo ở thế kỷ XX và hiện nay
13/10/2021
Phật giáo là một thực thể tồn tại bao gồm tổ chức và giáo pháp được chép thành kinh điển. Là một thực thể tồn tại nên Phật giáo chịu sự chi phối của quy luật thăng trầm, lúc phát triển, lúc suy tàn. Suốt chiều dài lịch sử Viêt Nam 2.000 năm qua, Phật giáo đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Gần đây nhất là cuối thế kỷ...
Tứ Đại Cao Tăng đời nhà Minh là ai?
06/09/2021
Tư tưởng Phật giáo của Chu Hoành rất đa dạng và phong phú. Ông có những nghiên cứu sâu sắc và am tường về Tinh Độ tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền Tông và Luật tông, v.v. Chính vì vậy, ông được phong là Tổ thứ 22 sau Khuê Phong của tông Hoa Nghiêm, đồng thời còn được tôn xưng là vị Tổ thứ 8 của Liên tông.
Quan điểm sáng tác của Thiền sư Trừng Thông Viên Thành
29/08/2021
Thiền sư Trừng Thông Viên Thành (1879-1928) tên thật là Công Tôn Hoài Trấp, thuộc phòng Định Viễn Quận Vương, chắt nội của vua Gia Long. Ngài xuất gia năm 16 tuổi với Thiền sư Viên Giác tại chùa Ba La Mật (Huế), được đặt pháp danh là Trừng Thông, pháp tự Viên Thành, thuộc đời thứ 8 dòng thiền Liễu Quán. Năm 1923,...
Hối hận không kịp
28/08/2021
Nói một cách dễ hiểu rằng trong tâm của mỗi người đều tồn tại một vị Thượng đế nhân từ, và cũng tồn tại một con quỷ gian ác; hay nói cách khác, trong tâm con người vừa tràn đầy nhân tính hướng thiện, lại vừa ẩn náu ác niệm rục rịch manh động. Một người muốn loại bỏ những cám dỗ quyền lực danh vọng, không sa ngã, không đắm chìm, làm một người quân tử...
Về Những Minh Họa Từ Thiền Uyển Tập Anh
05/08/2021
Kể từ khi được Ông Trần văn Giáp tình cờ phát hiện từ đống giấy vụn của một gánh hàng vụn phế thải, sau đó được công bố bởi trường Viễn đông Bác cổ,[1] Thiền uyển tập anh trở thành tư liệu cơ sở cho các khảo cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên cho đến thế kỷ 13, cũng như các sinh hoạt chính trị, xã hội, tôn giáo...
Như giọt sương đọng trên đầu ngọn cỏ
03/08/2021
1. Hình ảnh trong đầu đề bài viết là lấy ý ở câu cuối trong bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh (?-1025) đã đọc cho đồ đệ nghe trước phút ngài lâm chung (kệ Thị tịch): 示弟子 身如電影有還無, 萬木春榮秋又枯. 任運盛衰無怖畏, 盛衰如露草頭鋪. Thị đệ tử Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô. Nhậm vận thịnh suy vô bố uý, Thịnh suy như lộ...
Vài nét về văn học Pāli
06/07/2021
Văn học Pāli có giá trị rất lớn trong nền văn học Phật giáo. Giá trị này chính yếu nằm ở nơi những lời dạy thâm sâu nhưng cũng đầy thiết thực được lưu giữ trong đó. Việc nghiên cứu văn học Pāli là điều cần thiết, qua đó nhằm duy trì mạng mạch Phật pháp, vì giáo lý là chỗ nương tựa để tu tập, là bậc thầy cho hàng hậu học. Như vậy, văn học Pāli...