Vài nét về Hòa thượng Từ Phong trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam

Khi nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam, có lẽ chúng ta không thể nào quên một thời kỳ vàng son, rực rỡ, là thời đại Lý-Trần. Ngược lại, chúng ta cũng không thể không nhớ giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi Phật giáo không còn ở ngôi vị quốc giáo như thời hoàng kim xưa kia nữa.

Xem tiếp »

Tiếp Theo Về Các Bài Phê Bình Bản Dịch Mới Tâm Kinh Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
27/12/2017
Các bất đồng ý kiến khi được phát biểu thường gây nên những cảm xúc tiêu cực, mặc dù ai cũng biết rằng chỉ có qua trao đổi và thảo luận, sự hiểu biết của con người mới tiến triển và mở rộng được. Muốn tránh những tác động tiêu cực đó (mà trong y khoa thường gọi là « tác động phụ », nhưng...
Tuyệt tác đích thực của văn học Phật giáo
23/12/2017
Văn học Phật giáo là một bộ phận cấu thành quan trọng của văn học Việt Nam, bộ phận này gắn với triết học Phật giáo và mỹ học Phật giáo nói chung, thiền học và mỹ học thiền nói riêng, thường tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến bản thể luận và giải thoát luận. Phật giáo Thiền tông quan niệm “Pháp tính bình đẳng”,...
Cốt lõi bản dịch mới Tâm Kinh của thầy Nhất Hạnh qua bài viết của Trịnh Đình Hỷ
22/12/2017
Điều thú vị nhất của một người học Phật là được học hỏi nội dung những lời dạy của đức Thế Tôn ngay chính từ những gì xảy ra trong thực tế cuộc sống này chứ không phải chỉ trên những trang kinh tĩnh lặng. Vì thế, người Phật tử cầu học luôn mang ơn sâu sắc những ai chỉ ra cho mình các nhận...
Về Các Bài Phê Bình Bản Dịch Mới Tâm Kinh Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
17/12/2017
Năm 2014, Thiền sư Thích Nhất Hạnh (TNH) đã cho đăng trên mạng một Bản dịch mới Tâm Kinh của Thầy, sang tiếng Việt (1) và tiếng Anh (2), bản tiếng Việt bằng văn xuôi và theo kệ 5 chữ, và cả hai kèm theo một đoạn giải thích « Lý do tại sao phải dịch lại Tâm Kinh ». Việc này đã gây nên một số phản...
Từ bi tức là Quán Thế Âm
28/11/2017
Khi đang chú tâm cầu nguyện, tâm mình trở nên chuyên nhất. Đó là nhân duyên giúp Phật cứu mình dễ dàng. Kinh Pháp hoa, phẩm Phổ môn nói “Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ-tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ-tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều đặng giải thoát”. Đứng ở cái thế đối đãi nhị...
Chùa Nam Hoa – ngôi cổ tự của Thiền tông Nam phái
09/11/2017
Chùa Nam Hoa tọa lạc tại thị trấn Tào Khê (漕溪), huyện Khúc Giang (曲江), cách thành phố Thiều Quang (韶关市) 25 km về phía Đông nam, thuộc tỉnh Quảng Đông. Ngôi chùa này vốn do một Tăng sĩ người Ấn Độ tên là Trí Nhạc Tam tạng (智樂三藏; chưa tìm được tên gốc tiếng Ấn Độ) thành lập vào năm Thiên Giám nguyên niên (502) đời vua...
Tầm nhìn của Tổ Khánh Hòa trong mục tiêu phổ biến Tam tạng Kinh điển
31/10/2017
Tổ Khánh Hòa (1877-1947) là một trong những vị tổ khai sơn công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Nam Bộ. Một trong những đóng góp lớn của ngài là nỗ lực “cất nhà thư xã thỉnh ba tạng kinh để làm tài liệu nghiên cứu, phiên dịch ra Việt văn để phổ biến ra thập phương bá tánh” (1). Đóng góp này của Hòa...
Văn hóa Phật giáo và xã hội hài hòa: Thông qua “tín ngưỡng” để thúc đẩy xã hội hài hòa
02/07/2017
Tín ngưỡng là “linh hồn” của đời sông tinh thần con người, cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của một xã hội hài hòa. Bởi vì sự hài hòa của xã hội không chỉ là sự giàu có về mặt vật chất, mà quan trọng hơn cả là sự giàu có trên mặt tinh thần; chỉ khi văn hóa vật chất và văn hóa...
Tiếp nhận thơ Thiền Lý-Trần nhìn từ phía nội điển
12/06/2017
Nội điển, theo truyền thống Văn học Đại thừa, Pāli (Therāvāda) và kể cả văn học Phật giáo nhìn từ phía thế tục đều có chỗ gặp nhau là: nghĩ cổ (sửa một ít thành phiên bản mới) trong sáng tác;tập chú trong nghiên cứu, chú giải (Tường giải học); thi cử quy phạm từ chương (Từ chương học); đối với khu vực chịu ảnh hưởng...
Tiếp nhận thơ Thiền Lý-Trần nhìn từ phía tương quan so sánh thi học thiền tông
22/03/2017
Tiếp nhận thơ Thiền Lý-Trần là vấn đề ít nhiều còn bỏ ngỏ. Vận dụng lý thuyết tiếp nhận hiện đại (Receptive Esthetics), các nhà nghiên cứu thường xem xét vấn đề ở 3 điểm: giải mã văn bản thơ Thiền; lịch sử tiếp nhận qua các thời đại văn học và cách đọc của từng loại hình người đọc. Do thơ...