Văn hóa Phật giáo và xã hội hài hòa: Thông qua “tín ngưỡng” để thúc đẩy xã hội hài hòa

Tín ngưỡng là “linh hồn” của đời sông tinh thần con người, cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của một xã hội hài hòa. Bởi vì sự hài hòa của xã hội không chỉ là sự giàu có về mặt vật chất, mà quan trọng hơn cả là sự giàu có trên mặt tinh thần; chỉ khi văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần đạt được s

Xem tiếp »

Thiền và thơ tương thông
10/12/2016
Phật giáo và thơ có ảnh hưởng lớn đến văn hóa phương Đông từ lâu đời. Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, cuối thời Tây Hán truyền nhập Trung Quốc, sau đó truyền đến Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á khác trong đó có Việt Nam. Bắt đầu từ thế kỷ XIX, Phật giáo phát triển đến các nước Âu – Mỹ. Cùng với các tôn giáo Nho, Lão của Trung Quốc, Thần đạo...
Nghiệp và tự do ý chí
18/11/2016
Nghiệp là một trong những học thuyết quan trọng trong những tôn giáo chính của Ấn Độ, tuy nhiên có sự khác nhau về khái niệm nghiệp giữa các tôn giáo này. Niềm tin rằng con người mang theo phước đức hay tội lỗi sang đời sống kế tiếp đã xuất hiện trong Veda; dù rằng Veda nhấn mạnh vào sự tế lễ, xem đây như cách thức chính cho việc nhận lấy sự ân...
Hoài niệm ân sư
28/10/2016
Trong ý nghĩa thâm sâu của Phật giáo, nhân duyên vận hành như một mạng lưới trùng trùng không thể nghĩ bàn được. Thế cho nên, trong cuộc hành trình vô tận của mình, cơ duyên đưa đẩy tiếp cận được với Đại Đức Thích Minh Tuấn, đang là Hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề, nay là Hòa Thượng Viện chủ Thiền Viện Bồ Đề, như một phép mầu, một dấu ấn chuyển...
Hình ảnh chùa Tra Am qua thơ văn
25/04/2016
Nói đến xứ Thuận Hóa - vùng đất gắn liền với công cuộc nam tiến của Nguyễn Hoàng, vùng đất mấy trăm năm là trung tâm văn hóa của cả nước, người ta không thể bỏ qua những giá trị văn hóa tâm linh Phật giáo. Ngay từ đầu, Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc. Chính vì thế mà khi khai phá vùng đất mới, các chúa Nguyễn đã ủng hộ Phật giáo,...
Viên Lâm thiền của hệ phái Yên Tử và ý nghĩa cảnh xuân
26/03/2016
Yên Tử là phái tu thiền đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu đặc điểm tư tưởng, nhiều nhà nghiên cứu đã thống nhất cho hệ phái này chủ trương: hộ quốc an dân và sống đời vui đạo, tùy duyên. Hai nội dung được trình bày rõ ràng, trong ngữ lục và thi kệ của các đại sư thuộc hệ phái. Tuy nhiên, khảo sát bộ phận...
Người phụ nữ và nữ tính trong Phật giáo
08/01/2016
Trong số các đệ tử tu tại gia, cũng có nhiều người là phụ nữ, và chính họ là những người chu cấp miếng ăn cho những người từ bỏ [gia đình], quả họ là những người mẹ đã nuôi dưỡng tăng đoàn. Trong số này có những người mẹ rất nổi tiếng, chẳng hạn như người phụ nữ Ambapâli, tuy làm
Nghiên cứu bổ sung về Thiền sư Nguyên Thiều qua văn bia trên cơ sỏ đối sánh sử liệu
18/12/2015
Thiền sư Nguyên Thiều có công lớn trong việc hoằng dương Phật giáo tại xứ Đàng Trong vào thời các chúa Nguyễn. Tên ngài không những đã được tạc vào bia đá, ghi vào sử sách cách đây mấy trăm năm mà thậm chí mấy chục năm trở lại đây, sự nghiệp và tên tuổi sư vẫn không ngừng được các học...
Ý nghĩa phước và chuyển phước trong đạo đức học của Tịch Thiên
02/11/2015
Nỗ lực học thuật trong nghiên cứu đạo đức học Phật giáo Ấn Độ đã thiên mạnh vào văn học Pāli như được giảng giải trong truyền thống Theravāda. Bài viết này cố gắng sửa lại sự bất cân bằng đó bằng việc xem xét tư tưởng đạo đức của nhà tư tưởng Phật giáo Đại thừa Ấn Độ, Tịch Thiên (Śāntideva
Cảm thức về cuộc đời trong thơ văn của Ngô Thì Nhậm
05/10/2015
Ngô Thì Nhậm là một trong những danh nhân lịch sử văn hóa và văn học Việt Nam cuối thời trung đại. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho dân tộc Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, triết học, văn học, giáo dục, quân sự, chính trị, ngoại giao... Chỉ xét riêng về văn học, ông đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ...
Cảm hứng thiền trong thơ thiên nhiên đời Trần
27/08/2015
hơ ca đời Trần là một nền thơ ca phát triển, đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành nền thơ ca cổ điển Việt Nam, nói như Phạm Thế Ngũ thì đây là đỉnh cao thứ nhất của thơ ca Hán học nước ta. Trong tiến trình văn học trung đại, thơ ca đời Trần có một vị trí đặc biệt quan trọng. Ngay từ các công trình khảo cứu của các nhà...