Chùa Kim Chương qua các bản in kinh sách xưa

Chùa Kim Chương, mà sách Đại Nam nhất thống chí ghi trong mục Tự quán là Thiên Trường tự, là một ngôi cổ tự của Gia Định, có vị thế và cảnh quan đẹp, lại nằm gần đền Hiển Trung. Hiện nay chùa không còn, nhưng được các sách như Gia Định thành thông chí, Đại Nam nhất thống chí ghi chép. Trong quá trình tìm đọc tư liệu Phật giáo, chúng tôi tiếp cận các kinh sách cũ, một bản do chùa khắc ván, các bản khác ghi lại công đức của chư Tăng của chùa cúng kinh,

Xem tiếp »

Phật giáo với sự nghiệp của các chúa Nguyễn ở Đằng Trong (1558 - 1777)
23/07/2022
Trước hết, việc trùng tu và xây dựng chùa chiền. Các chúa Nguyễn mà khởi đầu là chúa Tiên Nguyễn Hoàng đã cho sửa sang, xây dựng hàng loạt chùa chiền. Sau lần ra Bắc (1593) rồi trở lại Nam năm 1600
Quan niệm về cái ác của F. Dostoevsky
01/07/2022
Một trong những tác phẩm nổi tiếng thế giới của F. Dostoevsky được xuất bản năm 1866 tại Nga là Tội ác và hình phạt. Tác phẩm này phản ánh nhiều phương diện về con người, về xã hội Nga giai đoạn F. Dostoevsky thuộc về, trong đó có “cái ác”. Bằng việc quán sát và trải nghiệm thực tế, lập luận của F. Dostoevsky xung quanh cái ác...
Cảm nhận về bài kệ Thị tịch của Ni sư Diệu Nhân
22/06/2022
Trong kinh A Nậu La Độ, Đức Phật dạy rằng xưa nay Ngài chỉ giảng dạy về khổ và con đường diệt khổ. Ni sư Diệu Nhân đã liễu tri được Khổ đế, cảm giác bình an mà hai câu đầu của bài kệ mang lại cũng chính là sự bình an mà Ni sư đã đạt được trong tâm thức. Đức Phật dạy rằng ai liễu tri được một trong bốn chân lý của Tứ diệu...
55 năm, nhìn lại ngọn lửa NHẤT CHI MAI (1967 - 2022)                                                                                                                          
21/06/2022
Cuối năm 1964, đầu năm 1965, trước sự tiến công của phong trào cách mạng miền Nam trên cả hai mặt trận chính trị và quân sự[1], chính quyền Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Để giữ...
Nghi thức tang lễ thiền sư trong Thiền Uyển Tập anh
08/04/2022
Theo quan niệm Phật giáo, vạn vật và con người đều được hình thành từ tứ đại (địa, thuỷ, hỏa, phong) và phải trải qua quá trình thành, trụ, hoại, không. Nhưng khi nói riêng về con người, người ta lại thường nhắc đến quá trình sinh, lão, bệnh, tử. Mục đích cuối cùng của Thiền sư là đạt được sự giải thoát, không những...
Phật viện Đồng Dương xưa và nay
02/04/2022
Phật viện Đồng Dương hiện nay tọa lạc tại làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Theo sách Quảng Nam, những vấn đề lịch sử do Nguyễn Sinh Duy chú thích thì tên gọi Đồng Dương có nghĩa là cánh đồng thiêng (plaine sacrée), và chữ “dương” trong Đồng Dương là biến dạng do phát âm giọng của người miền Nam...
Bàn về việc sử dụng sách Sơ đẳng Phật học trong trường trung cấp Phật học
07/03/2022
Nói đến Phật học là nói đến tìm hiểu học tập những lời Phật dạy - những giáo pháp hay giáo lý có thể ứng dụng trong đời sống tu tập. Phật học thì giới hạn trong khi Phật giáo thì bao hàm các lĩnh vực văn hóa tín ngưỡng. Do đó, chương trình Phật học, trong đó có giáo trình hay sách giáo khoa phải...
Định và Trí và Tuệ: Nhất thể không phải hai
27/01/2022
Trong kinh Pháp bảo đàn, Lục Tổ dạy: "Này Thiện tri thức! Pháp môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc". Nói gốc vì tu theo Tổ sư thiền thì phải lấy việc hiển phát định tuệ làm trọng. Học thế nào, tu ra sao, thảy đều nhằm phát triển định tuệ của mình. Đó là việc chính của người tu thiền. Điều đó có nghĩa rằng các việc phước...
Tạ Ơn Kinh Phật, Tạ Ơn Người Dịch Kinh
15/01/2022
Nhìn chung, đại dịch đang dịu bớt tại Hoa Kỳ và quê nhà. Chưa bao giờ pháp ấn vô thường hiển lộ mãnh liệt như thời gian qua. Chưa bao giờ Khổ đế hiển hiện minh bạch như thế, ngay trước mắt và ngay bên tai của mọi người đời thường. Có những người buổi sáng mới gặp, tới buổi chiều được tin họ đã nhập viện và không bao giờ có cơ hội...
Vai trò của chùa Linh Sơn và Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ giai đoạn 1920-1945
11/01/2022
Trong công cuộc chấn hưng Phật giáo giai đoạn 1920-1945, chùa Linh Sơn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng bởi vì nó góp phần cho sự thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, một hội nhóm làm ngọn cờ tiên phong và là động lực cho sự phát triển...