Tìm hiểu về Phật hiệu Như Lai

Đức Phật là Bậc Chánh đẳng giác (S. Samyak Saṃbodhi, P. Sammā Sambodhi); do thành tựu trí tuệ và có nhiều công hạnh thù thắng nên Ngài cũng có nhiều danh hiệu tôn xưng cao quý. Bên cạnh các danh hiệu phổ biến là Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuni: Bậc Thánh dòng họ Thích) hay Sa-môn Gô-ta-ma (S. Śramaṇa Gautama, P. Samaṇa Gotama), Đức Phật còn có những danh xưng đặc biệt khác

Xem tiếp »

 Nhân quả đồng thời
13/01/2022
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường nhận thức không-thời gian như những sự vật hiện tượng có thật (thực thể). Dựa trên nhận thức đó, Nhất thiết hữu bộ - một trường phái Phật giáo thời kỳ đầu - chủ trương thời gian thực sự tồn tại qua ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai (tam thế thật hữu). Cũng như thế, trong vật lý học cổ điển, không-thời...
Học giới luật Phật giáo ở Việt Nam hiện nay
04/01/2022
Trong xã hội, bất cứ tổ chức nào dù lớn hay nhỏ đều có luật lệ để quy định cách sinh hoạt. Phật giáo (Tăng Ni) vào thời Đức Phât tại thế đều phải sinh hoạt theo quy chế Tăng đoàn, tức là theo tổ chức tập thể. Giới luật ra đời ngoài mục đích đặc thù của Phật giáo là bảo vệ cá nhân trong sự tu tập giải thoát, còn đáp ứng mục...
Chữ hiếu trong vòng xoay luật pháp
10/09/2021
Theo tin từ các báo, vào cuối tháng 3-2021, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, tuyên bố không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của cụ Nguyễn Văn Phát, phường 9, thành phố Cà Mau. Cụ mong muốn lấy lại tài sản bằng cách khiếu kiện để hủy các hợp đồng tặng đất và nhà cho con. Khi bị tòa bác đơn, cụ Phát và người vợ tâm thần 90...
Để xứng đáng làm người nữ tu
03/09/2021
Theo lời kể của Dhammananda, lịch sử của Ni đoàn Thái Lan có thể chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn một xảy ra vào năm 1928, khi một nam nhân tên Narin Klung tìm cách cho hai con gái được thọ giới. Hai phụ nữ trẻ này bị bắt giam, không cho vận y áo người tu, sau đó Tăng thống Thái Lan ra lệnh cấm Tăng sĩ truyền giới cho người nữ. Lệnh đó,...
Cuộc đời Tôn giả Angulimala qua kinh tạng Nikāya
04/07/2021
Trong Nikāya, cuộc đời của Tôn giả Angulimala được khắc họa đầy đủ, từ lúc sinh ra cho đến khi trở thành một tên cướp hung bạo khét tiếng, cuối cùng phát tâm xuất gia và trở thành một trong những Thánh đệ tử của Đức Phật. Cuộc đời của Tôn giả minh chứng cho câu nói “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật”. Bài viết này tìm...
Khoan dung: biển cả dung chứa phiền não
22/06/2021
Tục ngữ có câu: “Con người nào phải thánh hiền, ai chẳng lầm lỗi.” (Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá). Đặc biệt khi đặt mình vào trong xã hội hiện đại với các mối quan hệ giao tiếp thường xuyên phức tạp, đòi hỏi lời nói và hành động không được có một chút sai sót, trong lòng tuyệt đối không có một chút áy náy, đó là một...
Đôi điều về học giới luật Phật giáo
07/04/2021
Giới luật Phật giáo được biên tập lại nên có ít nhiều thêm bớt. Sau khi Đức Phật nhập diệt và kỳ kiết tập thứ nhất được tổ chức, 500 vị A-la-hán do ngài Đại Ca-diếp làm chủ toạ đã tuyên bố giữ nguyên giới luật Phật chế không được thêm bớt. Lời tuyên bố ấy thực tế không thể thực hiện được hoàn toàn vì thời gian sau đó các bộ phái...
Đôi điều về học giới luật Phật giáo
01/03/2021
Giới luật Phật giáo được biên tập lại nên có ít nhiều thêm bớt. Sau khi Đức Phật nhập diệt và kỳ kiết tập thứ nhất được tổ chức, 500 vị A-la-hán do ngài Đại Ca-diếp làm chủ toạ đã tuyên bố giữ nguyên giới luật Phật chế không được thêm bớt
An tử từ một góc nhìn Phật giáo
03/01/2021
Trong hầu hết những bản tuyên ngôn độc lập trên thế giới, ở đó có chung một luận thuyết tương tự, đó là con người có quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc . Như vậy, liệu rằng con người có được quyền quyết định đối với việc chấm dứt sự sống
Đức trị và pháp trị từ một góc nhìn Phật giáo
01/10/2020
Đức trị là học thuyết cai trị con người theo đạo đức. Việc cai trị cũng chính là việc giáo dục đạo đức, làm cho con người nhận ra sự suy đồi của mình, từ đó sửa chữa bản thân để trở nên có đạo đức, nhờ vậy xã hội sẽ trở nên ổn định, trật tự và tốt đẹp. Học thuyết này coi tư cách người cầm quyền quan trọng hơn luật lệ, hễ...