Quảng Đức Bồ Tát

quang duc bo tat

Nhất tâm đãnh lễ
Đại hùng Đại lực Quảng Đức Bồ Tát.
Pháp thân hiện rực lửa hồng
Năm châu một hướng PHƯƠNG ĐÔNG quay về.

Đại hùng lực LÒNG BỒ ĐỀ
Uy nghi QUẢNG ĐỨC nguyện thề quang minh.


Hiến thân bảo vệ ĐẠO MÌNH
Lửa Tam Muội Pháp Hoa Kinh niệm lòng,
Tâm NGƯỜI vằng vặc gương trong
Đối VÔ MINH chỉ TÁNH KHÔNG làu làu.

Gặp hồi pháp nạn thương đau,
NHƯ LAI TRƯỞNG TỬ lẽ nào ngồi yên
NGÃ TƯ nhập đại định thiền
Gọi hết lửa thắp thân mình truyền thông :

Năm châu tín ngưỡng đại đồng
Sao đành cam chịu bất công đọa đày
Lẽ nào phép nước thẳng tay
Khép riêng ĐẠO PHẬT ra ngoài diền cương?!

Cờ năm sắc lộng mười phương
Năm châu thế giới hiến chương tôn thờ
Lẽ nào nước VIỆT bây giờ
Cường quyền triệt hạ NGỌN CỜ TÂM LINH.Người con Phật, cả nước mình
Gái trai, già trẻ kiên trinh nguyện thề
Một lòng giữ ĐẠO BỒ ĐỀ
Đòi quyền BÌNH ĐẲNG nhất tề đứng lên!

Kìa năm nguyện vọng móng nền,
Câm như hến ! Vẫn bạo quyền làm ngơ
Giả thân kiên định bây giờ
Thắp làm đuốc, sáng cõi bờ Việt Nam.

Nguyện cho đạo Phật huy hoàng,
Cầu cho nước Việt đẹp trang thanh bình
Việt Nam mình, Phật giáo mình
Ngàn năm cố kết mối tình sắt son. (*)

Đạo Phật còn, nước ta còn
Gấm hoa một giải nước non một bề.

Hiến thân Đạo Bồ Đề,
Diền cương lẽ sống, nếp lề muôn dân.


Đạo Phật mình, đạo tương thân
hương bát nước thành tâm phụng thờ,
Đạo mình ngọt lịm vần thơ,
Nên câu lục bát, đẹp tờ ca dao.

Mẹ ơi ! Con nhớ thuở nào
Ru con mẹ hát ngọt ngào lời ru.
Gìn tâm, dày dạn công phu
Tu nhà, tu chợ, tu chùa ... cả ba.


Cho nên đạo Phật : đạo Nhà,
Chung quy diền mối nước nhà Việt Nam
Lẽ nào áo trắng nhúng chàm
Đạo mình nghiêng ngữa đành cam ngồi nhìn.

Trường tồn vững chải niềm tin
Hiến thân hộ quốc hiến mình sáng soi.
GIỜ HOÀNG ĐẠO đã lên ngôi
Lửa hồng đã thắp rạng ngời thiên thâu.Âm vang chấn động toàn cầu
Tiếng NGƯỜI khiến cả năm châu ngoái nhìn
Việt Nam mình, Phật giáo mình
TRÁI TIM BỒ TÁT kết hình KIM CƯƠNG.


Sắc thân cát bụi thường
Pháp thân thường tại tròn gương trăng rằm
Lửa nào đốt được chân tâm
TRÁI TIM BỒ TÁT quang âm thường còn.


Tim NGƯỜI cố kết sắt son
Ngàn năm thường tại, nước non phượng thờ
Đạo TỪ BI đẹp cõi bờ
Mối tình ĐẠO PHẬT đẹp tờ ca dao.


Vành nôi tay nắm bốn tao
Môi hồng câu hát ngọt ngào lời ru
TRÁI TIM BỒ TÁT diệu thù
Hồng tâm kết tụ công phu định thiền.


À ơi, dân nước bình yên
Vốn nhờ mối đạo Phật mình TỪ BI
Qua rồi pháp nạn ai bi
TRÁI TIM BỒ TÁT uy nghi ĐẠI HÙNG.

(*) Thơ Trụ Tình sông nghĩa biển

HẠNH PHƯƠNG
Viết trong mùa Phật Đản PL 2557
Mùng Tám Tháng Quý Tỵ
17 – 5 - 2013

Chia sẻ: facebooktwittergoogle