Học thuyết Vô ngã của Phật giáo và vấn đề Siêu ngã

Có hai giải thích chính về học thuyết vô ngã (anatta) của Phật giáo nguyên thủy trong giới học giả hiện đại. Theo quan điểm chủ đạo, vô ngã có nghĩa là phủ nhận một ngã thể thường hằng, cả ở cấp độ vi mô lẫn vĩ mô. Tuy nhiên, những học giả với định hướng Vedanta có khuynh hướng nghĩ rằng Phật giáo nguyên thủy là một sự trình bày có hệ thống tư tưởng Upanishad tiền Phật giáo cũng như những người tin vào triết học vĩnh hằng (philosophia perennis) được đặt cơ sở trên sự hợp nhất tất cả các tôn giáo. Nơi quan điểm của họ, Phật giáo tin vào một tự

Xem tiếp »

Ý nghĩa và khái niệm mantra trong Ấn giáo
21/05/2017
Mantra là một khía cạnh quan trọng trong Ấn giáo. Các mantra được sử dụng trong những thực hành nghi lễ và tâm linh để thể hiện sự sùng kính, thiết lập sự giao tiếp hay thực hiện những mong muốn, và trong nhiều phương diện đáp ứng mục đích ấy như những lời cầu nguyện. Những thánh tụng và thần chú đã được sử dụng từ rất sớm bởi...
Vài suynghĩ về khái niệm giải thoát sanh tử trong đạo Phật
20/04/2017
Khi đọc lịch sử Đức Phật, có lẽ độc giả đều nhận ra lý do Thái tử Tất-đạt-đa (Sidhartha) quyết chí xuất gia tìm đạo. Đó là tìm con đường giải thoát. Khái niệm giải thoát được sử dụng phổ biến trong Phật giáo và hầu như người học Phật nào cũng trả lời tu tập là để giải thoát. Tuy nhiên, giải thoát cái gì mới là...
Tái sinh
17/04/2017
Thưa đồng bào Tây Tạng của tôi, cả ở trong và ngoài Tây Tạng, cùng tất cả những người thực hành theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, và hết thảy những ai có sự nối kết với Tây Tạng và người Tây Tạng!Nhờ vào viễn kiến của những vị vua xa xưa của chúng ta, những vị hiềnquan và những thức giả tinh t
Sự khởi đầu của Tịnh độ tông ở Nhật Bản: Từ du nhập đến thời kỳ Nara
09/04/2017
Thế kỷ VII và VIII là một thời kỳ thay đổi chưa từng thấy trong lịch sử Nhật Bản. Suốt thời kỳ này, triều đình Nhật Bản tích cực đi theo nền văn minh Trung Quốc trong một nỗ lực tái tạo quốc gia của họ theo những khuôn nét của đạilục. Việc chấp nhận diện lớn văn hóa Trung Quốc đạt tới đỉnh điểm của...
Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không
22/03/2017
Tên tuổi của Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không - hai vị danh tăng thời Lý đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực và thời gian của các học giả, các nhà nghiên cứu ngót 1.000 năm nay. Đã có sự nhầm lẫn đan xen giữa hai vị trên về các vấn đề sau:
Hạnh nguyện chư Phật và nguyện lớn của Phật Dược Sư
14/03/2017
Chúng sanh hữu tình đều sống theo tập quán nghiệp: sanh ra, tồn tại, già nua, bệnh tật, và kết thúc bằng cái chết. Hàng triệu, hàng tỉ năm tiến hoá, các sanh loại hữu tình, vô tình nói chung, con người nói riêng, đã thay đổi nhiều, rất nhiều; trong đó, xã hội loài người có nhiều tiến bộ vượt bậc với những thành tựu...
Đọc Tạng Pali: Đừng Trụ Bất Kỳ Pháp Nào
03/02/2017
Trong Kinh Sn 5.1, Như Lai trả lời câu hỏi của chàng thanh niên Ajita, cho thấy tỉnh giác (mindfulness) sẽ ngăn chận dòng nước lũ, và rồi dòng nước lũ đó sẽ bị cắt đứt bởi trí tuệ (wisdom). Chỗ nay nên hiểu, tỉnh giác là công cụ để đối trị tham dục, nhưng khi trí tuệ bật sáng thì không cần đối trị gì, vì dòng sông tham dục tự...
Phân biệt lời Phật, lời ma
16/01/2017
Thời mạt pháp, ma cường pháp nhược, có khi rồi cũng phải biết thứ gì là lời Như Lai nói, thứ gì là ma nói mà phòng hộ cho bản thân. Là người đã chứng lý tánh thì vấn đề phân biệt này không có gì khó. Dù kinh luận thấy có nhiều sai khác, trong kinh luận thấy có nhiều chỗ như trái nhau ...
Quan điểm về nghiệp: Điểm khác nhau giữa Kỳ-na giáo và Phật giáo
11/01/2017
Nghiệp là một trong những giáo lý căn bản của hầu hết các triết thuyết và tôn giáo ở Ấn Độ. Nghiệp (karma trong tiếng Sanskrit hay kamma trong tiếng Pali) vốn có nguyên nghĩa là hành động hay tạo tác, được quan niệm khác nhau theo các triết thuyết hay tôn giáo khác nhau; nhưng nói chung đều là những cách...
Định luật của nghiệp
18/11/2016
Chúng ta đã biết đến một cặp tư tưởng tương quan với nhau bao gồm trong giáo lý Phật giáo, đó là hai học thuyết Nghiệp và Tái sinh. Hai tư tưởng này có sự liên quan mật thiết, nhưng vì chủ đề là một lĩnh vực khá rộng, hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu giải thích với các ý tưởng về Nghiệp, chủ đề Tái sinh sẽ dành trong bài giảng khác.