Khảo về quan điểm “Phật ở trong Tăng” và “Phật không ở trong Tăng” thời kỳ Phật giáo Bộ phái

Sự phân biệt về các phương diện giáo nghĩa và những vấn đề liên quan đến Đức Phật và Tăng đoàn Phật giáo có lẽ hình thành khá sớm. Điều này phản ánh rõ qua các tác phẩm kinh điển thuộc các truyền thống Phật giáo khác nhau như hệ thống kinh điển Nikāya, A-hàm và kinh điển Phật giáo Bộ phái, đặc biệt trong tác phẩm Dị bộ tông luân luận (Samayabheda-uparacana-cakra). Trong đó, vấn đề “Phật ở trong Tăng” (Phật tại Tăng trung),

Xem tiếp »

Tư Tưởng Trung Đạo qua Bát Bất
12/04/2020
Mở đầu Trung luận, Bồ-tát Long Thọ đã sử dùng Bát bất duyên khởi để hệ thống hóa tư tưởng Tánh không trong kinh Bát-nhã. Từ cơ sở này, ngài phân tích làm sáng tỏ hệ thống triết học của mình . Mục tiêu của luận thuyết này là "phá tà hiển chánh",
Phật giáo Nhật Bản giai đoạn du nhập (552-592)
07/04/2020
Phật giáo được du nhập vào Nhật Bản khá muộn so với các quốc gia lân cận như Trung Hoa, Triều Tiên (Đại Hàn). Sự hình thành Phật giáo Nhật Bản không thấy có sự xuất hiện của các nhà truyền giáo đến từ Ấn Độ. Mối quan hệ về giao lưu văn hóa đối với Trung Hoa hay yếu tố chính trị giữa Nhật Bản với Tam quốc Triều Tiên lúc ấy...
Khảo sát thuật ngữ phương tiện thiện xảo trong kinh tạng Pāli
23/03/2020
Phương tiện thiện xảo (upāya-kosalla) là một thuật ngữ được xem như là đặc trưng của Phật giáo Đại thừa. Khái niệm này có thể được hiểu là những phương thức khéo léo, linh hoạt mà Đức Phật sử dụng để giáo hóa từng đối tượng với căn cơ khác nhau.
Phong trào Phật giáo Theravāda ở Nepal
05/03/2020
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh ở Lumbini (Lâm-tỳ-ni), địa danh thuộc lãnh thổ Nepal ngày nay. Lumbini tọa lạc về phía Tây nam Nepal, gần biên giới Ấn Độ. Vào thế kỷ VI tr.TL, khi Đức Phật đản sinh, Lumbini tọa lạc ở biên giới giữa hai nước cộng hòa Shakya và Koliya
Vài nét về Phật giáo Ấn Độ sau khi phục hưng
02/03/2020
Như chúng ta biết, phong trào phục hưng của Phật giáo Ấn Độ bắt đầu với những hoạt động của các học giả và Phật tử (chỉ chung cho xuất gia và tại gia) ở trong và ngoài Ấn Độ từ cuối thế kỷ thứ XIX. Đặc biệt với những nổ lực của Tiến sĩ B.R.Ambedkar
Phật giáo không phải mê tín, mà là khoa học vĩ đại
27/11/2019
Phật giáo là một tôn giáo nhưng lại mang tính khoa học và hợp lý rất cao. Nó phù hợp với tinh thần khoa học hiện đại. Khoa học là tổng hợp lý thuyết và thực hành. Lý thuyết và thực hành khoa học ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau. Con người đã đạt được những khám phá mới trong sự thực hành khoa học. Khi những khám phá mới...
Những gốc rễ của Phật giáo Tịnh độ ở Ấn Độ: Những xem xét từ những bản dịch Hán ngữ cổ nhất của Đại kinh Sukhāvatīvyūha
23/09/2019
Phật giáo Ấn Độ sơ kỳ, mà tốt nhất chúng ta nên tái dựng lại nó từ những nguồn tài liệu đang còn tồn tại, là một tôn giáo “nhất thừa”. Thừa ở trong vấn đề này tất nhiên không phải “nhất thừa” (Sanskrit: ekayāna) được tìm thấy trong những bản kinh như...
Nhà Nghiên Cứu Phật Học Chánh Trí Mai Thọ Truyền với nỗ lực tìm hiểu về Phật Giáo Sử Đông Nam Á. (*)
08/08/2019
Cụm từ Phật Giáo Sử Đông Nam Á ở đây là chỉ cho Lịch sử truyền nhập và phát triển của Phật giáo Nam tông tại các nước thuộc Đông Nam Á như Thái Lan, Miến Điện (Myanmar), Campuchia, Lào… kể cả Tích Lan (Srilanka) và Indonesia. Đây là một lãnh vực mà cho đến hiện tại...
Ngũ căn và ngũ lực
02/08/2019
Ngũ căn nói đây là Tín căn, Tinh tấn căn, Niệm căn, Định căn và Tuệ căn. Gọi là ngũ, vì bao gồm năm thứ. Gọi là căn, vì từ đó có thể sinh ra các thiện pháp. Căn, nghĩa là gốc, là nền tảng… từ đó sinh ra các thứ khác.
Ngón tay chỉ mặt trăng: Thông điệp kinh Lăng già
18/07/2019
Phật pháp, qua mỗi thời đại, đều có những bậc long tượng xuất chúng đem trí tuệ và văn tài hộ trì Chánh pháp. Ngày trước, Pháp Tạng giảng Hoa nghiêm, Lăng-già, La Thập dịch kinh Phật, Tăng Triệu bàn Trung luận, v.v... các vị đó đều là những bậc long tượng đem cái trí xuất thế đi vào cõi ngôn ngữ để hoằng dương Chánh...