Avalokiteśvara trong những bản dịch Hán ngữ sơ kỳ: Một nghiên cứu sơ bộ

Avalokiteśvara là vị Bồ-tát được thờ phụng phổ biến nhất tại các nước theo Phật giáo ở Đông Á. Do đó không ngạc nhiên rằng nhiều nghiên cứu học thuật đã tập trung vào tín ngưỡng và thực hành liên quan đến Avalokiteśvara ở Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tất nhiên, đây là những chủ đề rất xứng đáng nghiên cứu, và nhiều hướng tiếp cận – từ phân tích tranh tượng, đến những nghiên cứu văn học, khảo sát thực tiễn tại các ngôi chùa hiện thời – đã mang lại, và sẽ tiếp tục mang lại những kết quả phong phú.

Xem tiếp »

Từ thần Vishnu đến Tỳ Nữu Thiên trong điện thờ Phật giáo
14/07/2017
Thần Vishnu là một trong bộ ba “tam vị nhất thể” của Hindu giáo và là Đấng tối cao của truyền thống Vaishnavism – tức phái Vishnu giáo. Trong Vaishnavism, thần Vishnu đồng nhất với quan niệm siêu hình vô hình tướng, được coi là Brahma (tối cao) và là Svayam Bhagavan – tức vị thần có nhiều hóa thân khác nhau đảm...
Kinh Kim cang với thiền tông và ý nghĩa trong thực tiễn
12/06/2017
Kinh Kim cang là một bản kinh thuộc văn hệ Bát-nhã, tuy khá ngắn so với Bát thiên tụng Bát-nhã, nhưng bảnkinh này đã gần như bao hàm tư tưởng cơ bản của Phật giáo Đại thừa. Đối với Thiền tông, kinh Kim cangđược xem như bản kinh dùng để truyền tâm ấn, đặc biệt, bảnkinh này có ảnh hưởng nhất địnhđếnnội dung và tư...
Tri thị không hoa
28/05/2017
Trong kinh Viên giác, khi nói về vấn đề giác ngộ viên mãn, Đức Phật nhấn mạnh vào một chữ Tri: Tri thị không hoa. Tri thị không hoa là biết hết thảy đều như hoa đốm trong hư không, do mắt bị nhậm mà thấy ra. (Chữ Thị là một đại từ, hiểu là các pháp. Nhưng từ pháp là một thuật ngữ quá hàm súc của nhà Phật, nên ở đây tạm nói là hết thảy cho dễ hiểu)....
Ý nghĩa và khái niệm mantra trong Ấn giáo
21/05/2017
Mantra là một khía cạnh quan trọng trong Ấn giáo. Các mantra được sử dụng trong những thực hành nghi lễ và tâm linh để thể hiện sự sùng kính, thiết lập sự giao tiếp hay thực hiện những mong muốn, và trong nhiều phương diện đáp ứng mục đích ấy như những lời cầu nguyện. Những thánh tụng và thần chú đã được sử dụng từ rất sớm bởi...
Vài suynghĩ về khái niệm giải thoát sanh tử trong đạo Phật
20/04/2017
Khi đọc lịch sử Đức Phật, có lẽ độc giả đều nhận ra lý do Thái tử Tất-đạt-đa (Sidhartha) quyết chí xuất gia tìm đạo. Đó là tìm con đường giải thoát. Khái niệm giải thoát được sử dụng phổ biến trong Phật giáo và hầu như người học Phật nào cũng trả lời tu tập là để giải thoát. Tuy nhiên, giải thoát cái gì mới là...
Tái sinh
17/04/2017
Thưa đồng bào Tây Tạng của tôi, cả ở trong và ngoài Tây Tạng, cùng tất cả những người thực hành theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, và hết thảy những ai có sự nối kết với Tây Tạng và người Tây Tạng!Nhờ vào viễn kiến của những vị vua xa xưa của chúng ta, những vị hiềnquan và những thức giả tinh t
Sự khởi đầu của Tịnh độ tông ở Nhật Bản: Từ du nhập đến thời kỳ Nara
09/04/2017
Thế kỷ VII và VIII là một thời kỳ thay đổi chưa từng thấy trong lịch sử Nhật Bản. Suốt thời kỳ này, triều đình Nhật Bản tích cực đi theo nền văn minh Trung Quốc trong một nỗ lực tái tạo quốc gia của họ theo những khuôn nét của đạilục. Việc chấp nhận diện lớn văn hóa Trung Quốc đạt tới đỉnh điểm của...
Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không
22/03/2017
Tên tuổi của Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không - hai vị danh tăng thời Lý đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực và thời gian của các học giả, các nhà nghiên cứu ngót 1.000 năm nay. Đã có sự nhầm lẫn đan xen giữa hai vị trên về các vấn đề sau:
Hạnh nguyện chư Phật và nguyện lớn của Phật Dược Sư
14/03/2017
Chúng sanh hữu tình đều sống theo tập quán nghiệp: sanh ra, tồn tại, già nua, bệnh tật, và kết thúc bằng cái chết. Hàng triệu, hàng tỉ năm tiến hoá, các sanh loại hữu tình, vô tình nói chung, con người nói riêng, đã thay đổi nhiều, rất nhiều; trong đó, xã hội loài người có nhiều tiến bộ vượt bậc với những thành tựu...
Đọc Tạng Pali: Đừng Trụ Bất Kỳ Pháp Nào
03/02/2017
Trong Kinh Sn 5.1, Như Lai trả lời câu hỏi của chàng thanh niên Ajita, cho thấy tỉnh giác (mindfulness) sẽ ngăn chận dòng nước lũ, và rồi dòng nước lũ đó sẽ bị cắt đứt bởi trí tuệ (wisdom). Chỗ nay nên hiểu, tỉnh giác là công cụ để đối trị tham dục, nhưng khi trí tuệ bật sáng thì không cần đối trị gì, vì dòng sông tham dục tự...