Nguyễn Hữu Liêm: Đọc và phản biện Tuệ Sỹ: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP

Thế gian bị vận chuyển bởi nghiệp. Chúng sinh bị vận chuyển bởi nghiệp. Chúng sinh bị buộc chặt vào nghiệp như trục xe quay theo bánh xe. (Nghiệp: 143) Bạch Cù-đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh kia đều thọ thân người mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu… Có kẻ sống lâu, người chết yểu, có kẻ nhiều bệnh, người ít bệnh; lại có kẻ thân hình đoan chánh…Có kẻ giàu có, có người nghèo hèn…” Phật trả lời: “Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp,

Xem tiếp »

Vài suy nghĩ về vấn đề sử liệu của Phật giáo Việt Nam
18/01/2022
Trong Phật giáo, có một giáo pháp rất tuyệt vời đóng góp to lớn cho nền giáo lý Phật giáo, nhất là tư tưởng Đại thừa, đó là giáo pháp duyên khởi - tánh không mà kinh Kim cang trình bày với một câu nổi tiếng: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Tuy nhiên, phải chăng do hiểu nhầm giáo pháp tánh không mà Phật giáo không...
Những đặc điểm tư tưởng của Phật giáo Nguyên thủy, Bộ phái và Đại thừa
14/01/2022
Phật giáo là dòng chảy tư tưởng của nhân loại không ngừng thay đổi, là hệ thống triết học có giá trị nhân văn và triết lý sống, đưa con người từ khổ đau về với an lạc, có giá trị thực tiễn về mặt lịch sử lẫn tinh thần. Giáo lý Phật giáo dù có trải qua bao nhiêu ngàn năm, qua bao nhiêu sự thay đổi...
Hòa thượng KIM MÃ Thông Duệ (1808-1857)
01/11/2021
Hòa thượng Thông Duệ là một vị danh tăng triều Nguyễn (1802-1945). Ngài thuộc thiền phái Lâm Tế, đời thứ 40, dòng Đột Không Trí Bản, thế hệ thứ 8 sơn môn Vĩnh Phúc Phù Lãng[1]. Hòa thượng là vị Tổ khai phái chùa Phúc Long, được Bộ Lễ ban giới đao độ điệp vào năm Minh Mạng thứ 16 (1835). Ngài trụ trì chùa Vĩnh Phúc (Phù Lãng),...
Bàn về hai vấn đề trong Hộ pháp luận
10/10/2021
Phật giáo khi truyền bá ở Trung Quốc đã gặp không ít sự chống đối của giới Nho sĩ, nhất là những người có địa vị và học thức, trong số đó có thừa tướng triều Tống Trương Thương Anh, một vị đại quan của triều đình. Lúc đầu Trương Thương Anh muốn viết một bài luận để bày tỏ quan điểm không thích đạo Phật của mình, nhưng sau đó, nhờ...
Siêu việt khái niệm hư vọng về tự lực và tha lực
16/08/2021
Tự lực và tha lực là hai khái niệm đối đãi được hình thành từ nhận thức của con người về sự hiện hữu độc lập của mỗi một cá thể trong thế giới thời-không. Đây là loại nhận thức xuất hiện rất sớm trong mỗi người, ít nhất là từ khi con người bắt đầu nhận biết về thế giới chung quanh. Theo thời gian, nhận thức này dần dần...
Trung Quán Và Vấn Đề Thực Thể
12/07/2021
Thể, tướng và dụng là ba cấp độ xuất hiện của một thực thể, đồng thời đấy cũng là ba cấp độ của tri thức. Thực thể trong nhận thức nằm trên bình diện hiện sinh, nó luôn luôn được đặt trước những thắc mắc vô cùng về ý nghĩa sự xuất hiện của nó. Khi mà tri thức nắm lấy thực thể trên giai tầng biểu thị này, thực thể luôn luôn bị bóp...
Tìm hiểu về thân cũ và thân mới trong Kinh Mi Tiên vấn đáp
30/06/2021
Thân cũ (Purāṇakāya, 身現在) và thân mới (Navakāya, 身來世) trong tái sinh có thể được hiểu qua câu hỏi: Chúng ta của hiện tại và chúng ta của sau này hay kiếp sau có giống nhau hay không? Như vậy, thân cũ là thân hiện tại và thân mới là thân của kiếp sau. Hay danh sắc của con người cũ và danh sắc (nāma rūpa, 名色)...
Lộ trình tu tập của một vị Bồ-tát theo Phật giáo Đại thừa
25/06/2021
Trong Phật giáo, giữa các bộ phái, ngoài những tương đồng thì vẫn có những khác nhau về giáo thuyết cũng như phương pháp và lộ trình tu tập. Trong khi Thượng tọa bộ chấp nhận có bốn giai đoạn chứng đắc Thánh quả, đó là Dự lưu (sotapatti), Nhất lai (sakadagami), Bất lai (anagami), A-la-hán (arahantta), thì...
Những đóng góp của Tâm Minh Trần Tuấn Khải đối với nền Phật học Việt Nam thế kỷ XX
18/05/2021
Phật giáo Việt Nam gắn liền với văn hóa dân tộc Việt, góp phần tạo nên sức mạnh dân tộc, cùng vượt qua nhiều cuộc xâm lược ngoại bang. Sau khi phong trào Cần Vương bị trấn áp, những nhà lãnh đạo đã “lui về tìm cơ sở trong quần chúng, họ phải dựa vào những cơ sở đạo Phật”[1]. “Những...
Bất Không Thành Tựu Như Lai
26/04/2021
Bất Không Thành Tựu Như Lai hay Bất Không Thành Tựu Phật là danh hiệu của một trong năm vị Ngũ Trí Như Lai của Phật giáo Tây Tạng. Điều đó có lẽ Phật tử nào cũng biết. Nhưng ý nghĩa của từ “Bất Không 不空” thì dường như chưa có tài liệu nào giải thích rõ ràng. Trong kinh điển Phật giáo, nói đến Không là tự nhiên ta luôn liên tưởng đến “Tính...