Siêu việt khái niệm hư vọng về tự lực và tha lực

Tự lực và tha lực là hai khái niệm đối đãi được hình thành từ nhận thức của con người về sự hiện hữu độc lập của mỗi một cá thể trong thế giới thời-không. Đây là loại nhận thức xuất hiện rất sớm trong mỗi người, ít nhất là từ khi con người bắt đầu nhận biết về thế giới chung quanh. Theo thời gian, nhận thức này dần dần được xem như một sự thật hiển nhiên, không còn phải thắc mắc

Xem tiếp »

Bất Không Thành Tựu Như Lai
26/04/2021
Bất Không Thành Tựu Như Lai hay Bất Không Thành Tựu Phật là danh hiệu của một trong năm vị Ngũ Trí Như Lai của Phật giáo Tây Tạng. Điều đó có lẽ Phật tử nào cũng biết. Nhưng ý nghĩa của từ “Bất Không 不空” thì dường như chưa có tài liệu nào giải thích rõ ràng. Trong kinh điển Phật giáo, nói đến Không là tự nhiên ta luôn liên tưởng đến “Tính...
Bồ tát kinh Kim cang
20/04/2021
Phần trước đã nói về việc hàng phục tâm. Phần này nói tiếp, nói thêm về việc an trụ tâm. Tống Thị Lương là con một nhà giàu ở Hà Liên[1]. Giàu nữ hạnh. Giỏi nữ công. Khi được mười sáu tuổi, nhiều nhà nhờ mai mối nhưng cô một mực từ chối với lý do “Nhân duyên của con phải nhờ Đức Phật chỉ giáo”.
Sự tiếp cận của Đạo Phật
27/03/2021
Đạo Phật không đặt trọng tâm nhiều về đức Phật, thần thánh hóa Ngài như là một con người siêu nhiên hay về những Thánh đệ tử của Ngài, Tăng đoàn hay giáo pháp và những thành quả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã sống cách đây hơn 2.600 năm tại Nepal, trước khi giác ngộ viên mãn, đã từng có...
Một số điểm tương đồng và dị biệt về nghiệp giữa Kỳ na giáo và Phật giáo
12/03/2021
Những suy nghiệm về bản ngã con người được người Ấn quan tâm từ rất sớm. Đứng trước sự bao la của đất trời, con người cảm nghiệm sự nhỏ bé mong manh của thân phận. Những suy tư về sự sống và cái chết, hạnh phúc và khổ đau, đời này và đời sau, về mục đích tối hậu của con người... luôn ngự trị,...
Vài nét về khái niệm tự lực và tha lực trong Phật giáo
04/03/2021
Tự lực là chỉ cho sự nỗ lực của chính bản thân mình nhằm đạt được mục đích hay điều gì đó. Ví dụ trong học tập, nếu ta cố gắng chăm chỉ thì có thể đạt được thành tích tốt trong thi cử. Tha lực là chỉ cho sự tác động của yếu tố bên ngoài đến tự thân, và tùy theo mức độ của sự tác động mà bản thân ta chịu sự ảnh...
Vài dị đồng trong quan điểm về Phật thân của hai Bộ phái Phật giáo đầu tiên
18/02/2021
Quan điểm về Đức Phật có những khác nhau trong từng bộ phái Phật giáo. Khi các bộ phái Phật giáo hiện diện khắp cõi Ấn Độ, tiếp cận với mọi tầng lớp quần chúng và với những nền văn hóa địa phương khác nhau, họ đã đưa ra nhiều cách kiến giải khác nhau về Đức Phật để phù hợp nhân trí, tín...
BA TỰ TÍNH - BA CHIỀU KÍCH CỦA THỰC TẠI: Khảo sát giáo nghĩa Ba tự tính của Duy thức phái
10/02/2021
Duy thức phái là một trường phái Phật giáo Đại thừa chú trọng đến nhận thức luận. Kinh luận thuộc trường phái này thường nhấn mạnh rằng bất kỳ cái gì được kinh nghiệm, những cái mà thường được cho là chân thật,
Tìm hiểu “Lời tựa” trong Dị Bộ Tông Luân luận
28/01/2021
Sau khi Đức Phật diệt độ hơn 100 năm, Tăng đoàn bị phân chia thành 18 đến 20 bộ phái. Các bộ phái chủ trương những quan điểm bất đồng, có lúc chống đối lẫn nhau. Dị bộ tông luân luận của luận sư phái Thuyết nhất thiết hữu bộ là tác phẩm trình bày tường tận quá trình phân chia và diễn tiến của Phật giáo trong thời kỳ phân...
Khái lược về học thuyết duyên khởi của Nhất Thiết Hữu Bộ
11/01/2021
Tư tưởng chủ đạo của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ là “Các pháp ba đời luôn thật có, bản thể luôn thường còn.”[1] Vậy điều này có trái ngược với thuyết duyên khởi mà Đức Phật đã chứng ngộ dưới cội bồ-đề hay không? Lại cũng có thuyết quan niệm rằng “Tất cả pháp đều không.”[2] Vậy quan điểm này có rơi vào thuyết “đoạn...
Huyền mộng: Từ Lăng-già đến Kim cương
08/12/2020
Kinh Lăng-già từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng là bản kinh khó đọc. Nói đến Kinh Lăng-già là nói đến cảnh giới thánh trí tự chứng với hình tượng ngón tay chỉ mặt trăng, và sự kiện Đức Phật “không hề thuyết một chữ kể từ khi giác ngộ cho đến khi nhập Niết-bàn.” Đó là cảnh giới Như Lai Toàn Nhiên Tịch Lặng trong ánh trăng Lăng-già bàng...