Tứ sinh và Tứ đế

Theo luận Câu-xá, trong Tứ sinh, hóa sinh là cách sinh tối thắng nhất, cũng là cách có nhiều chúng sinh nhất. Vì nó bao gồm toàn bộ địa ngục, toàn bộ các cõi trời, tất cả trung hữu, cộng thêm một phần các cõi khác. Hậu thân Bồ-tát, vốn có lực tự tại đối với sinh tử, vào lần sinh cuối cùng, có thể sinh ra theo cách hóa thân, nhưng chư vị chọn thai sinh, là vì lợi ích cho chúng sinh ở thế gian. Luận Câu-xá ghi: “Bởi Bồ-tát nhìn thấy được lợi ích lớn:

Xem tiếp »

Thú vật có hiểu được Phật pháp? Những xem xét từ Văn bản và Nhân chủng học
28/10/2017
Bất kỳ ai đã đến hay trải qua thời gian ở Nam và Đông Nam Á sẽ thấy quen thuộc với cảnh nhiều con chó hoang và những thú vật khác lang thang gần những ngôi chùa. Bất chấp sự thật rằng kinh điển Pāli thuyết không nên bao lực và hãy từ bi đối với tất cả chúng sanh, những con thú hoang này thường...
Tín ngưỡng Dược sư và ý nghĩa thời đại
21/10/2017
Trong quá trình tiếp nhận và phát triển Phật giáo Bắc truyền, tín ngưỡng Dược Sư vẫn luôn là một nội dung quan trọng trong giáo lý nhà Phật. Bài viết đã đứng trên các góc độ như triết học phương Tây, văn hóa học và tôn giáo học để phân tích các nội dụng cốt lõi trong tín ngưỡng Dược Sư, nhằm đưa ra cách nhìn có hệ thống đối với...
Học thuyết Vô ngã của Phật giáo và vấn đề Siêu ngã
21/09/2017
Có hai giải thích chính về học thuyết vô ngã (anatta) của Phật giáo nguyên thủy trong giới học giả hiện đại. Theo quan điểm chủ đạo, vô ngã có nghĩa là phủ nhận một ngã thể thường hằng, cả ở cấp độ vi mô lẫn vĩ mô. Tuy nhiên, những học giả với định hướng Vedanta có khuynh hướng nghĩ rằng Phật giáo nguyên thủy là một...
Thiền sư Chuyết Chuyết-Người truyền dòng Thiền Lâm Tế vào Đằng ngoài Đại Việt
18/07/2017
Đã có nhiều bài viết về thiền sư Chuyết Chuyết – người truyền dòng thiền Lâm Tế vào Đàng Ngoài nước ta, tuy nhiên do tác giả các bài viết đó không ghi rõ nguồn tài liệu trích dẫn nên có những sai khác nhau. May thay, gần đây, chúng tôi có dịp khảo sát toàn bộ văn bia tại chùa
Từ thần Vishnu đến Tỳ Nữu Thiên trong điện thờ Phật giáo
14/07/2017
Thần Vishnu là một trong bộ ba “tam vị nhất thể” của Hindu giáo và là Đấng tối cao của truyền thống Vaishnavism – tức phái Vishnu giáo. Trong Vaishnavism, thần Vishnu đồng nhất với quan niệm siêu hình vô hình tướng, được coi là Brahma (tối cao) và là Svayam Bhagavan – tức vị thần có nhiều hóa thân khác nhau đảm...
Kinh Kim cang với thiền tông và ý nghĩa trong thực tiễn
12/06/2017
Kinh Kim cang là một bản kinh thuộc văn hệ Bát-nhã, tuy khá ngắn so với Bát thiên tụng Bát-nhã, nhưng bảnkinh này đã gần như bao hàm tư tưởng cơ bản của Phật giáo Đại thừa. Đối với Thiền tông, kinh Kim cangđược xem như bản kinh dùng để truyền tâm ấn, đặc biệt, bảnkinh này có ảnh hưởng nhất địnhđếnnội dung và tư...
Tri thị không hoa
28/05/2017
Trong kinh Viên giác, khi nói về vấn đề giác ngộ viên mãn, Đức Phật nhấn mạnh vào một chữ Tri: Tri thị không hoa. Tri thị không hoa là biết hết thảy đều như hoa đốm trong hư không, do mắt bị nhậm mà thấy ra. (Chữ Thị là một đại từ, hiểu là các pháp. Nhưng từ pháp là một thuật ngữ quá hàm súc của nhà Phật, nên ở đây tạm nói là hết thảy cho dễ hiểu)....
Ý nghĩa và khái niệm mantra trong Ấn giáo
21/05/2017
Mantra là một khía cạnh quan trọng trong Ấn giáo. Các mantra được sử dụng trong những thực hành nghi lễ và tâm linh để thể hiện sự sùng kính, thiết lập sự giao tiếp hay thực hiện những mong muốn, và trong nhiều phương diện đáp ứng mục đích ấy như những lời cầu nguyện. Những thánh tụng và thần chú đã được sử dụng từ rất sớm bởi...
Vài suynghĩ về khái niệm giải thoát sanh tử trong đạo Phật
20/04/2017
Khi đọc lịch sử Đức Phật, có lẽ độc giả đều nhận ra lý do Thái tử Tất-đạt-đa (Sidhartha) quyết chí xuất gia tìm đạo. Đó là tìm con đường giải thoát. Khái niệm giải thoát được sử dụng phổ biến trong Phật giáo và hầu như người học Phật nào cũng trả lời tu tập là để giải thoát. Tuy nhiên, giải thoát cái gì mới là...
Tái sinh
17/04/2017
Thưa đồng bào Tây Tạng của tôi, cả ở trong và ngoài Tây Tạng, cùng tất cả những người thực hành theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, và hết thảy những ai có sự nối kết với Tây Tạng và người Tây Tạng!Nhờ vào viễn kiến của những vị vua xa xưa của chúng ta, những vị hiềnquan và những thức giả tinh t