Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không

Tên tuổi của Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không - hai vị danh tăng thời Lý đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực và thời gian của các học giả, các nhà nghiên cứu ngót 1.000 năm nay. Đã có sự nhầm lẫn đan xen giữa hai vị trên về các vấn đề sau:

Xem tiếp »

Định luật của nghiệp
18/11/2016
Chúng ta đã biết đến một cặp tư tưởng tương quan với nhau bao gồm trong giáo lý Phật giáo, đó là hai học thuyết Nghiệp và Tái sinh. Hai tư tưởng này có sự liên quan mật thiết, nhưng vì chủ đề là một lĩnh vực khá rộng, hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu giải thích với các ý tưởng về Nghiệp, chủ đề Tái sinh sẽ dành trong bài giảng khác.
Giới thiệu kinh điển Phật giáo Đại thừa
08/11/2016
Các đoạn văn đánh dấu ‘M.’ trong sách này tiêu biểu kinh điển truyền thống Phật giáo Đại thừa. Không như Phật giáo Thượng tọa bộ (Theravāda), Đại thừa không tiêu biểu cho một trường phái riêng hay cộng đồng tăng lữ nào. Đúng hơn, đó là một phong trào rộng rãi bao gồm nhiều trường phái và cách tiếp cận khác nhau, triển khai các...
Bốn Sự Thật Cao Quý
20/09/2016
Bốn Sự Thật Cao Quý được các kinh sách Hán ngữ gọi là Tứ Diệu Đế, là căn bản của toàn bộ Giáo Huấn của Đức Phật và cũng là một đề tài thuyết giảng quen thuộc. Do đó đôi khi chúng ta cũng có cảm tưởng là mình hiểu rõ khái niệm này, thế nhưng thật ra thì ý nghĩa của Bốn Sự Thật Cao Quý rất sâu sắc và thuộc nhiều cấp bậc hiểu biết khác nhau. Bài...
· David Bohm và Giáo lý Trung ấm
07/09/2016
David Bohm là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu vật lý lượng tử. Ông là giáo sư vật lý lý thuyết tại nhiều trường đại học nổi tiếng của Anh, Mỹ, Brazil và Israel. Trong những năm 1970-1980, ông thường gặp các nhà tư tưởng Krishnamurti và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các cuộc gặp gỡ trao đổi này đã mở ra trong cách nhìn của Bohm về vũ...
Định nghiệp nhìn qua luật số lớn
23/07/2016
Các kết luận của lý thuyết xác xuất cũng như tất cả các ngành khoa học khác cần phải phù hợp với thực hành. Chỉ trong trường hợp như thế mới có thể thừa nhận rằng các khái niệm trừu tượng của khoa học phản ánh đúng đến các quy luật khách quan của thế giới quanh ta. Trong các hiện tượng ngẫu nhiên đám đông, chúng ta quan sát không chỉ...
Thần thức
02/06/2016
Gọi là “thần”, vì hành tướng của thức này rất vi tế, khó biết. Còn “thức”, Phật nói: “Ông hỏi thức là nghĩa gì? Có hạt giống sinh mầm. Từ trí sinh thức, gọi là niệm. Cho nên trí năng sinh gọi là thức, rồi sau lại thọ nơi xúc. Vì trí biết khổ lạc nên gọi là thức. Sau lại thọ thiện ác. Hay biết cảnh giới thiện ác nên gọi là thức. Giống như từ hạt giống sinh...
Giáo lý vô ngã và các khái niệm về “linh hồn”
27/05/2016
Phật giáo sở dĩ tồn tại khắp nơi là nhờ tính thích nghi và tiếp biến văn hóa. Tuy nhiên, những giáo lý cốt lõi của đạo Phật dù hoàn cảnh nào cũng không thể thay đổi được. Các pháp Tứ đế, Mười hai nhân duyên, Bát chánh đạo, Vô thường, Vô ngã…dù trong truyền thống Phật giáo nào cũng không thể thay đổi bản chất của những lời...
Vua Lý Thái Tông và Thiền sư Ấn Độ
15/02/2016
Đời Lý xã hội thịnh đạt, giao lưu văn hóa và Phật giáo đã rộng mở. Ngoài các nhà sư Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nhà sư An Nam (tên gọi của nước ta thời xưa) đã biết đến thân thế và sự nghiệp một số vị Thiền sư của Ấn Độ và tỏ lòng tôn kính sâu sắc. Ngày nay đọc lại thơ văn đời Lý chúng ta rất đỗi ngạc nhiên và tự hào về tình...
Phu nhân Thắng Man 10 hoằng thệ và 3 đại nguyện (tt)
22/01/2016
Trên văn từ định nghĩa, Đại thừa có rất nhiều nghĩa. Bồ-tát Long Thọ nói về nghĩa Đại thừa trong luận Thập nhị môn như sau: “Đối với Nhị thừa thì trên, nên gọi là Đại thừa. Hay diệt trừ các khổ của chúng sinh, cho việc lợi ích lớn, nên gọi là Đại. Chư Phật là bậc tối đại mà thừa này hay đến, nên gọi là Đại… Phần...
Phu nhân Thắng Man 10 hoằng thệ và 3 đại nguyện
21/12/2015
Phu nhân Thắng Man là con gái của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạt Lợi. Vua Ba Tư Nặc lên ngôi sau khi Phật thành đạo không bao lâu. Lúc đầu ông là người bạo ác bất tín. Sau được Phật giáo hóa nên kính tin Tam bảo hết mực và là vị đại ngoại hộ của Phật ở thành Xá-vệ lúc đó. Phu nhân Mạt Lợi vốn là đứa tớ gái, một hôm...