Hòa thượng KIM MÃ Thông Duệ (1808-1857)

Hòa thượng Thông Duệ là một vị danh tăng triều Nguyễn (1802-1945). Ngài thuộc thiền phái Lâm Tế, đời thứ 40, dòng Đột Không Trí Bản, thế hệ thứ 8 sơn môn Vĩnh Phúc Phù Lãng[1]. Hòa thượng là vị Tổ khai phái chùa Phúc Long, được Bộ Lễ ban giới đao độ điệp vào năm Minh Mạng thứ 16 (1835). Ngài trụ trì chùa Vĩnh Phúc (Phù Lãng), kiêm trụ trì chùa Phúc Long, xã Phù Lãng trung, huyện Võ Giàng, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh (nay thuộc xã Đoàn Kết, huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Ngài cùng thế hệ với Thiền sư Thông Vinh, chùa Hàm Long mà Kế đăng lục, quyển tả có ghi chép[2]. 

Xem tiếp »

Lộ trình tu tập của một vị Bồ-tát theo Phật giáo Đại thừa
25/06/2021
Trong Phật giáo, giữa các bộ phái, ngoài những tương đồng thì vẫn có những khác nhau về giáo thuyết cũng như phương pháp và lộ trình tu tập. Trong khi Thượng tọa bộ chấp nhận có bốn giai đoạn chứng đắc Thánh quả, đó là Dự lưu (sotapatti), Nhất lai (sakadagami), Bất lai (anagami), A-la-hán (arahantta), thì...
Những đóng góp của Tâm Minh Trần Tuấn Khải đối với nền Phật học Việt Nam thế kỷ XX
18/05/2021
Phật giáo Việt Nam gắn liền với văn hóa dân tộc Việt, góp phần tạo nên sức mạnh dân tộc, cùng vượt qua nhiều cuộc xâm lược ngoại bang. Sau khi phong trào Cần Vương bị trấn áp, những nhà lãnh đạo đã “lui về tìm cơ sở trong quần chúng, họ phải dựa vào những cơ sở đạo Phật”[1]. “Những...
Bất Không Thành Tựu Như Lai
26/04/2021
Bất Không Thành Tựu Như Lai hay Bất Không Thành Tựu Phật là danh hiệu của một trong năm vị Ngũ Trí Như Lai của Phật giáo Tây Tạng. Điều đó có lẽ Phật tử nào cũng biết. Nhưng ý nghĩa của từ “Bất Không 不空” thì dường như chưa có tài liệu nào giải thích rõ ràng. Trong kinh điển Phật giáo, nói đến Không là tự nhiên ta luôn liên tưởng đến “Tính...
Bồ tát kinh Kim cang
20/04/2021
Phần trước đã nói về việc hàng phục tâm. Phần này nói tiếp, nói thêm về việc an trụ tâm. Tống Thị Lương là con một nhà giàu ở Hà Liên[1]. Giàu nữ hạnh. Giỏi nữ công. Khi được mười sáu tuổi, nhiều nhà nhờ mai mối nhưng cô một mực từ chối với lý do “Nhân duyên của con phải nhờ Đức Phật chỉ giáo”.
Sự tiếp cận của Đạo Phật
27/03/2021
Đạo Phật không đặt trọng tâm nhiều về đức Phật, thần thánh hóa Ngài như là một con người siêu nhiên hay về những Thánh đệ tử của Ngài, Tăng đoàn hay giáo pháp và những thành quả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã sống cách đây hơn 2.600 năm tại Nepal, trước khi giác ngộ viên mãn, đã từng có...
Một số điểm tương đồng và dị biệt về nghiệp giữa Kỳ na giáo và Phật giáo
12/03/2021
Những suy nghiệm về bản ngã con người được người Ấn quan tâm từ rất sớm. Đứng trước sự bao la của đất trời, con người cảm nghiệm sự nhỏ bé mong manh của thân phận. Những suy tư về sự sống và cái chết, hạnh phúc và khổ đau, đời này và đời sau, về mục đích tối hậu của con người... luôn ngự trị,...
Vài nét về khái niệm tự lực và tha lực trong Phật giáo
04/03/2021
Tự lực là chỉ cho sự nỗ lực của chính bản thân mình nhằm đạt được mục đích hay điều gì đó. Ví dụ trong học tập, nếu ta cố gắng chăm chỉ thì có thể đạt được thành tích tốt trong thi cử. Tha lực là chỉ cho sự tác động của yếu tố bên ngoài đến tự thân, và tùy theo mức độ của sự tác động mà bản thân ta chịu sự ảnh...
Vài dị đồng trong quan điểm về Phật thân của hai Bộ phái Phật giáo đầu tiên
18/02/2021
Quan điểm về Đức Phật có những khác nhau trong từng bộ phái Phật giáo. Khi các bộ phái Phật giáo hiện diện khắp cõi Ấn Độ, tiếp cận với mọi tầng lớp quần chúng và với những nền văn hóa địa phương khác nhau, họ đã đưa ra nhiều cách kiến giải khác nhau về Đức Phật để phù hợp nhân trí, tín...
BA TỰ TÍNH - BA CHIỀU KÍCH CỦA THỰC TẠI: Khảo sát giáo nghĩa Ba tự tính của Duy thức phái
10/02/2021
Duy thức phái là một trường phái Phật giáo Đại thừa chú trọng đến nhận thức luận. Kinh luận thuộc trường phái này thường nhấn mạnh rằng bất kỳ cái gì được kinh nghiệm, những cái mà thường được cho là chân thật,
Tìm hiểu “Lời tựa” trong Dị Bộ Tông Luân luận
28/01/2021
Sau khi Đức Phật diệt độ hơn 100 năm, Tăng đoàn bị phân chia thành 18 đến 20 bộ phái. Các bộ phái chủ trương những quan điểm bất đồng, có lúc chống đối lẫn nhau. Dị bộ tông luân luận của luận sư phái Thuyết nhất thiết hữu bộ là tác phẩm trình bày tường tận quá trình phân chia và diễn tiến của Phật giáo trong thời kỳ phân...