Ý nghĩa và khái niệm mantra trong Ấn giáo

Mantra là một khía cạnh quan trọng trong Ấn giáo. Các mantra được sử dụng trong những thực hành nghi lễ và tâm linh để thể hiện sự sùng kính, thiết lập sự giao tiếp hay thực hiện những mong muốn, và trong nhiều phương diện đáp ứng mục đích ấy như những lời cầu nguyện. Những thánh tụng và thần chú đã được sử dụng từ rất sớm bởi những nền văn hóa cổ đại khác

Xem tiếp »

Hạnh nguyện chư Phật và nguyện lớn của Phật Dược Sư
14/03/2017
Chúng sanh hữu tình đều sống theo tập quán nghiệp: sanh ra, tồn tại, già nua, bệnh tật, và kết thúc bằng cái chết. Hàng triệu, hàng tỉ năm tiến hoá, các sanh loại hữu tình, vô tình nói chung, con người nói riêng, đã thay đổi nhiều, rất nhiều; trong đó, xã hội loài người có nhiều tiến bộ vượt bậc với những thành tựu...
Đọc Tạng Pali: Đừng Trụ Bất Kỳ Pháp Nào
03/02/2017
Trong Kinh Sn 5.1, Như Lai trả lời câu hỏi của chàng thanh niên Ajita, cho thấy tỉnh giác (mindfulness) sẽ ngăn chận dòng nước lũ, và rồi dòng nước lũ đó sẽ bị cắt đứt bởi trí tuệ (wisdom). Chỗ nay nên hiểu, tỉnh giác là công cụ để đối trị tham dục, nhưng khi trí tuệ bật sáng thì không cần đối trị gì, vì dòng sông tham dục tự...
Phân biệt lời Phật, lời ma
16/01/2017
Thời mạt pháp, ma cường pháp nhược, có khi rồi cũng phải biết thứ gì là lời Như Lai nói, thứ gì là ma nói mà phòng hộ cho bản thân. Là người đã chứng lý tánh thì vấn đề phân biệt này không có gì khó. Dù kinh luận thấy có nhiều sai khác, trong kinh luận thấy có nhiều chỗ như trái nhau ...
Quan điểm về nghiệp: Điểm khác nhau giữa Kỳ-na giáo và Phật giáo
11/01/2017
Nghiệp là một trong những giáo lý căn bản của hầu hết các triết thuyết và tôn giáo ở Ấn Độ. Nghiệp (karma trong tiếng Sanskrit hay kamma trong tiếng Pali) vốn có nguyên nghĩa là hành động hay tạo tác, được quan niệm khác nhau theo các triết thuyết hay tôn giáo khác nhau; nhưng nói chung đều là những cách...
Định luật của nghiệp
18/11/2016
Chúng ta đã biết đến một cặp tư tưởng tương quan với nhau bao gồm trong giáo lý Phật giáo, đó là hai học thuyết Nghiệp và Tái sinh. Hai tư tưởng này có sự liên quan mật thiết, nhưng vì chủ đề là một lĩnh vực khá rộng, hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu giải thích với các ý tưởng về Nghiệp, chủ đề Tái sinh sẽ dành trong bài giảng khác.
Giới thiệu kinh điển Phật giáo Đại thừa
08/11/2016
Các đoạn văn đánh dấu ‘M.’ trong sách này tiêu biểu kinh điển truyền thống Phật giáo Đại thừa. Không như Phật giáo Thượng tọa bộ (Theravāda), Đại thừa không tiêu biểu cho một trường phái riêng hay cộng đồng tăng lữ nào. Đúng hơn, đó là một phong trào rộng rãi bao gồm nhiều trường phái và cách tiếp cận khác nhau, triển khai các...
Bốn Sự Thật Cao Quý
20/09/2016
Bốn Sự Thật Cao Quý được các kinh sách Hán ngữ gọi là Tứ Diệu Đế, là căn bản của toàn bộ Giáo Huấn của Đức Phật và cũng là một đề tài thuyết giảng quen thuộc. Do đó đôi khi chúng ta cũng có cảm tưởng là mình hiểu rõ khái niệm này, thế nhưng thật ra thì ý nghĩa của Bốn Sự Thật Cao Quý rất sâu sắc và thuộc nhiều cấp bậc hiểu biết khác nhau. Bài...
· David Bohm và Giáo lý Trung ấm
07/09/2016
David Bohm là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu vật lý lượng tử. Ông là giáo sư vật lý lý thuyết tại nhiều trường đại học nổi tiếng của Anh, Mỹ, Brazil và Israel. Trong những năm 1970-1980, ông thường gặp các nhà tư tưởng Krishnamurti và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các cuộc gặp gỡ trao đổi này đã mở ra trong cách nhìn của Bohm về vũ...
Định nghiệp nhìn qua luật số lớn
23/07/2016
Các kết luận của lý thuyết xác xuất cũng như tất cả các ngành khoa học khác cần phải phù hợp với thực hành. Chỉ trong trường hợp như thế mới có thể thừa nhận rằng các khái niệm trừu tượng của khoa học phản ánh đúng đến các quy luật khách quan của thế giới quanh ta. Trong các hiện tượng ngẫu nhiên đám đông, chúng ta quan sát không chỉ...
Thần thức
02/06/2016
Gọi là “thần”, vì hành tướng của thức này rất vi tế, khó biết. Còn “thức”, Phật nói: “Ông hỏi thức là nghĩa gì? Có hạt giống sinh mầm. Từ trí sinh thức, gọi là niệm. Cho nên trí năng sinh gọi là thức, rồi sau lại thọ nơi xúc. Vì trí biết khổ lạc nên gọi là thức. Sau lại thọ thiện ác. Hay biết cảnh giới thiện ác nên gọi là thức. Giống như từ hạt giống sinh...