Tư Tưởng Duy Ma Cật Từ Một Góc Nhìn (Sách Mới)

Kinh Duy Ma Cật, tôi đã có duyên được học với Hòa thượng Thích Đôn Hậu, tại Phật Học Viện Báo Quốc - Huế, sau năm 1975.Tôi rất thích tư tưởng “Tịnh Phật Quốc Độ” của kinh này, khi nghe đức Phật gọi Bồ tát Bảo-tích mà dạy:  

Xem tiếp »

Phổ môn chú giảng (sách mới)
10/05/2018
Phổ Môn là Pháp hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, Pháp hạnh ấy là cùng một lúc mà có mặt cả toàn thể pháp giới, cả mười giới và cả vô số thế giới để đem hạnh không sợ hãi mà hiến tặng cho tất cả phàm, thánh và diễn thuyết Pháp Hoa cho tất cả sinh loại thánh, phàm cùng khắp hế thảy pháp giới trong mười phương”
Hương giữa gió ngàn (sách mới)
09/05/2018
Nếu bạn nhìn một bông hoa với đôi mắt thèm khát và với một tâm hồn chiếm hữu, thì bạn sẽ thất vọng đối với chúng và rồi bạn sẽ phát sinh cảm thọ khổ đau.Nổi khổ đau ấy, phát sinh là do bạn, chứ không phải do bông hoa. Vì bông hoa hiện hữu là để nó hiện hữu, chứ nó không phải hiện hữu là để cho bạn chiếm hữu
Pháp số và thuật ngữ Tịnh độ (sách mới)
10/04/2018
Pháp môn niệm Phật Tịnh độ không gì ra ngoài được, nhiếp trọn các pháp thuộc chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối, thích hợp khắp ba căn thượng, trung, hạ, thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít mà hiệu quả thành công nhanh chóng…
Pháp số và thuật ngữ Tịnh độ (sách mới)
09/04/2018
Pháp môn niệm Phật Tịnh độ không gì ra ngoài được, nhiếp trọn các pháp thuộc chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối, thích hợp khắp ba căn thượng, trung, hạ, thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít mà hiệu quả thành công nhanh chóng…
Pháp số và thuật ngữ Tịnh độ (sách mới)
09/04/2018
Pháp môn niệm Phật Tịnh độ không gì ra ngoài được, nhiếp trọn các pháp thuộc chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối, thích hợp khắp ba căn thượng, trung, hạ, thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít mà hiệu quả thành công nhanh chóng…
Pháp hoa tinh yếu (kinh sách mới)
21/02/2018
Khi mới xuất gia hành điệu vào tuổi để chỏm, đứng hầu bên Thầy, nghe Thầy tôi giảng những điều căn bản về đức tin Pháp Hoa cho nhóm hướng thiện bác Siêu, hay cho những vị cư sĩ, mặc dù bấy giờ tôi nghe chẳng hiểu gì, nhưng không biết vì sao trong lòng lại thích kinh ấy và đã tụng đọc kinh ấy từ khi mới làm chú Sa-di.
Nói với cõi người ta (sách mới)
16/12/2017
Cõi Người Ta, nói cho ta biết rằng: “Ta không phải sống trăm năm, ta chỉ sống trong từng khoảnh khắc của hơi thở. Và, ngay trong từng khoảnh khắc của hơi thở ấy, nếu ta sống hết lòng, thì sinh mệnh của ta ngay đó sẽ trở thành vô tận, và mỗi khoảnh khắc đi qua đời ta đều kết thành những chuổi hạt minh châu vô giá”.
Ứng Dụng Tứ Tất Đàn Vào Đời Sống Xã Hội
14/12/2017
Cùng tất cả các anh/chị/em trại sinh Vạn Hạnh I Hoa Kỳ quý mến! Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm Canh Dần tức là 26/4/2010, 8 giờ 20 phút, tại Tàng Kinh Các chùa Phước Duyên, Thầy đáp ứng lời mời chia sẻ pháp thoại “Ứng dụng Tứ tất đàn vào đời sống xã hội” đến các anh/chị/em  qua mạng Internet. Vì quá xa xôi nên Thầy trò không...
Letting Go Of Rosy Clouds /Tay Buông Ráng Hồng ̣̣̣̣̣
14/12/2017
Superstition is false belief. That belief may lead a person to disappointment and suffering.But, who among all of us is not superstitious? We should be cautious about ourselves. A religious person who is passionately interested in deities and magic powers believes that deities are the frst cause and that only...
A Hàm tuyển chú (sách mới)
29/09/2017
Mùa an cư của chúng Tăng đầu tiên sau đức Thế Tôn Niết bàn, Tôn giả Đại-ca-diếp liền triệu tập năm trăm vị A-la- hán về tại hang Thất-diệp, xứ Ma-kiệt-đà để kết tập kinh điển với sự hỗ trợ của vua A-xà-thế. Trong đó có 250 vị thuộc đồ chúng của Tôn giả Đại-ca-diếp và 250 vị thuộc đồ chúng của Tôn giả A-nâu-lâu-đà và có sự hiện diện của Tôn...