Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Chánh Pháp

Từ khi con người biết chiêm nghiệm về thế giới chủ quan, biết thắc mắc và tra hỏi đối với thế giới khách quan, thì cũng kể từ đó, con ngƣời bắt đầu hƣớng đến đời sống tôn giáo (religion) và triết học (phylosophy). Hay nói cách khác, tôn giáo và triết học có mặt

Xem tiếp »

Joyful wind in new sunlight
05/11/2016
Sometimes I went to the countryside to lie alone on the white sand in the moonlight and with the sound of the waves from the sea, to feel deeply all aspects of the solitary life of humans. In that moment, I listened to the waves that whispered and dreamed, and then rolled ashore one after the other to look for promised land, a
KIm Cang Bát Nhã trong dòng lịch sử (sách mới)
03/11/2016
Lịch sử là bài học kinh nghiệm luôn luôn có giá trị đối với mọi tư duy, nhận thức và hành hoạt trong đời sống của con người. Không có lịch sử con người sẽ không bao giờ lớn khôn, vì sao? Vì không có lịch sử thì không có sự trải nghiệm. Không có sự trải nghiệm thì không có kinh nghiệm để lớn khôn. Không lớn khôn, thì...
Lời Ru Chạm Mặt Trời (sách mới)
30/08/2016
Vốn liếng quý báu nhất của người nữ không phải là sắc đẹp mà là thiên chức làm mẹ. Sắc đẹp đã đem lại cho người nữ nhiều vinh dự và được người khác giới tính cưng chìu. Chính sự cưng chìu sắc đẹp của người nữ ở nơi những người khác giới, khiến cho người nữ trở thành bất hạnh. Vì họ là đối tượng cho mọi tham dục hướng đến. Và cuối cùng
Kim cang Bát nhã (sách mới)
07/07/2016
Chân nghĩa của Kim-cang Bát-nhã là ly niệm, ly ngôn, lặng lẽ mà soi chiếu, lạnh thì mặc thêm áo, nóng thì cởi bớt áo ra, nhớp thì tắm, sạch thì thôi, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, thở thì thở bằng mũi, đừng thở bằng mắt, muốn nhìn mây bay thì ngửa mặt lên
Tịnh Độ tập yếu (sách mới)
10/06/2016
Sư nói: “Thế nào là niệm Phật tam-muội? Niệm Phật tam-muội là ý chuyên nhất, tưởng vắng lặng. Ý chuyên nhất thì tâm không tán loạn, tưởng vắng lặng thì thần sáng, khí nhẹ. Khí nhẹ thì thân tâm khinh an, thần sáng thì không gì không thấu triệt. Đây chính là diệu dụng tự nhiên của định-tuệ hợp nhất.”
Đi vào bản nguyện tịnh độ
29/09/2015
Đại nguyện của Bồ tát là từ nơi tâm đại bi mà phát khởi. Không có tâm đại bi sẽ không có đại nguyện. Đại bi là từ nơi tâm bồ đề mà phát khởi. Không có tâm bồ đề sẽ không có tâm đại bi. Tâm bồ đề là tuệ giác vốn có nơi hết thảy chúng sanh.
Trong con mắt thiền quán (sách mới)
01/09/2015
Con người đối xử với nhau và muôn loài dễ thương, là bởi trong con người có thiện tánh biểu hiện. Và con người đối xử với nhau và muôn loài dễ ghét là vì trong con người biểu hiện ác tánh. Ác tánh trong con ngư
Sương đọng ven trời (sách mới)
01/08/2015
Sương đọng ven trời là tựa đề cho sự rung động và cảm xúc của những vần thơ phút chốc trào hứng, từ suối mạch tâm linh bình lặng, từ ý chí bi hùng của kẻ lữ hành cô độc, băng qua những chặng đường gió tung cát bụi.
Yếu chỉ tu tập và hành đạo(sách)
07/07/2015
Trong kinh đức Phật dạy, người nào tu tập thành tựu Bốn phép lạ của ý, thì người đó có thể làm chủ được sinh mệnh của mình. Bấy giờ, Như Lai tuyên bố với chư thiên và loài người là Ngài buông bỏ thọ hành và ba tháng nữa, Ngài sẽ nhập Niết bàn. Tôn giả A Nan nghe vậy liền khóc, xin Như Lai tiếp tục ở lại đời, nhưng Như Lai nói, Ngài đã...
Khung Trời Vàng ( sách mới)
04/06/2015
Tập Khung Trời Vàng là những bài pháp thoại ngắn, giúp cho những ai có duyên với những pháp thoại này, có thể tự mình mở những trói buộc không đáng để bị trói buộc, và để tự mình mở ra một con đường tự do trong tư duy và thảnh thơi trong hành động.