Nói với cõi người ta (sách mới)

Cõi Người Ta, nói cho ta biết rằng: “Ta không phải sống trăm năm, ta chỉ sống trong từng khoảnh khắc của hơi thở. Và, ngay trong từng khoảnh khắc của hơi thở ấy, nếu ta sống hết lòng, thì sinh mệnh của ta ngay đó sẽ trở thành vô tận, và mỗi khoảnh khắc đi qua đời ta đều kết thành những chuổi hạt minh châu vô giá”.

Xem tiếp »

Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Tăng
17/08/2017
Tăng hay Tăng già, Tăng đoàn, Hán chuyển âm từ ngữ Saṅgha của Pāli và Saṃgha của Phạn ngữ. Dịch là Hòa hợp chúng. Vì Saṅgha hoặc Saṃgha có tiền tố từ là Sam, có động từ gốc là Han. Nghĩa gốc của từ này là nối kết lại, làm cho chặt lại, gắn bó với nhau...
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Chánh Pháp
14/08/2017
Từ khi con người biết chiêm nghiệm về thế giới chủ quan, biết thắc mắc và tra hỏi đối với thế giới khách quan, thì cũng kể từ đó, con ngƣời bắt đầu hƣớng đến đời sống tôn giáo (religion) và triết học (phylosophy). Hay nói cách khác, tôn giáo và triết học có mặt
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Đức Phật
10/08/2017
Mọi người có thể đến với đạo Phật bằng tôn giáo, triết học, văn học, giáo dục, chính trị, xã hội,… Nhưng dù đến bằng thể cách nào, dạng thức nào, chúng ta cũng có thể hội tụ nó vào hai mặt, đó là tri thức và niềm tin Đến với đạo Phật bằng con đường tri thức hay con đường Tùy pháp hành không phải là điều phổ biến đối với mọi...
Đường mây (sách mới)
09/08/2017
Mây có tự bao giờ đố ai biết và mấy ai biết mây hiện hữu để làm gì giữa cõi phù du ấy. Mây hiện hữu như đất trời hiện hữu, vẫn hàm dung, hội tụ, phân ly, vẫn thong dong giữa đôi bờ có không, hằng vĩnh…
Tình như cánh hạc (sách mới)
08/08/2017
Thầy sẵng sàng hướng dẫn con tu học với những gì Thầy có thể.Tu học là để có hạnh phúc, an lạc ngay trong cuộc đời này và tu tập là để có cách nhìn xuyên suốt và trầm lắng về những gì đang diễn ra trong cái sinh và cái diệt, nhằm vượt thoát sự thất vọng, sợ hãi và khổ đau.
Lời Pháp tỉnh lòng mê (sách mới)
25/12/2016
Hễ người có tâm sân hận, thì nét mặt của họ luôn luôn có sự ưu sầu, giận dữ, cáu ó. Hoa mà cáu ó, thì hoa hết đẹp rồi, hết hương rồi. Cho nên, người mà không giận dữ, thì đức Phật nói rằng, người đó có một sắc mặt đẹp lạ thường.
Joyful wind in new sunlight
05/11/2016
Sometimes I went to the countryside to lie alone on the white sand in the moonlight and with the sound of the waves from the sea, to feel deeply all aspects of the solitary life of humans. In that moment, I listened to the waves that whispered and dreamed, and then rolled ashore one after the other to look for promised land, a
KIm Cang Bát Nhã trong dòng lịch sử (sách mới)
03/11/2016
Lịch sử là bài học kinh nghiệm luôn luôn có giá trị đối với mọi tư duy, nhận thức và hành hoạt trong đời sống của con người. Không có lịch sử con người sẽ không bao giờ lớn khôn, vì sao? Vì không có lịch sử thì không có sự trải nghiệm. Không có sự trải nghiệm thì không có kinh nghiệm để lớn khôn. Không lớn khôn, thì...
Lời Ru Chạm Mặt Trời (sách mới)
30/08/2016
Vốn liếng quý báu nhất của người nữ không phải là sắc đẹp mà là thiên chức làm mẹ. Sắc đẹp đã đem lại cho người nữ nhiều vinh dự và được người khác giới tính cưng chìu. Chính sự cưng chìu sắc đẹp của người nữ ở nơi những người khác giới, khiến cho người nữ trở thành bất hạnh. Vì họ là đối tượng cho mọi tham dục hướng đến. Và cuối cùng
Kim cang Bát nhã (sách mới)
07/07/2016
Chân nghĩa của Kim-cang Bát-nhã là ly niệm, ly ngôn, lặng lẽ mà soi chiếu, lạnh thì mặc thêm áo, nóng thì cởi bớt áo ra, nhớp thì tắm, sạch thì thôi, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, thở thì thở bằng mũi, đừng thở bằng mắt, muốn nhìn mây bay thì ngửa mặt lên