Lời Pháp tỉnh lòng mê (sách mới)

Hễ người có tâm sân hận, thì nét mặt của họ luôn luôn có sự ưu sầu, giận dữ, cáu ó. Hoa mà cáu ó, thì hoa hết đẹp rồi, hết hương rồi. Cho nên, người mà không giận dữ, thì đức Phật nói rằng, người đó có một sắc mặt đẹp lạ thường.

Xem tiếp »

Tịnh Độ tập yếu (sách mới)
10/06/2016
Sư nói: “Thế nào là niệm Phật tam-muội? Niệm Phật tam-muội là ý chuyên nhất, tưởng vắng lặng. Ý chuyên nhất thì tâm không tán loạn, tưởng vắng lặng thì thần sáng, khí nhẹ. Khí nhẹ thì thân tâm khinh an, thần sáng thì không gì không thấu triệt. Đây chính là diệu dụng tự nhiên của định-tuệ hợp nhất.”
Đi vào bản nguyện tịnh độ
29/09/2015
Đại nguyện của Bồ tát là từ nơi tâm đại bi mà phát khởi. Không có tâm đại bi sẽ không có đại nguyện. Đại bi là từ nơi tâm bồ đề mà phát khởi. Không có tâm bồ đề sẽ không có tâm đại bi. Tâm bồ đề là tuệ giác vốn có nơi hết thảy chúng sanh.
Trong con mắt thiền quán (sách mới)
01/09/2015
Con người đối xử với nhau và muôn loài dễ thương, là bởi trong con người có thiện tánh biểu hiện. Và con người đối xử với nhau và muôn loài dễ ghét là vì trong con người biểu hiện ác tánh. Ác tánh trong con ngư
Sương đọng ven trời (sách mới)
01/08/2015
Sương đọng ven trời là tựa đề cho sự rung động và cảm xúc của những vần thơ phút chốc trào hứng, từ suối mạch tâm linh bình lặng, từ ý chí bi hùng của kẻ lữ hành cô độc, băng qua những chặng đường gió tung cát bụi.
Yếu chỉ tu tập và hành đạo(sách)
07/07/2015
Trong kinh đức Phật dạy, người nào tu tập thành tựu Bốn phép lạ của ý, thì người đó có thể làm chủ được sinh mệnh của mình. Bấy giờ, Như Lai tuyên bố với chư thiên và loài người là Ngài buông bỏ thọ hành và ba tháng nữa, Ngài sẽ nhập Niết bàn. Tôn giả A Nan nghe vậy liền khóc, xin Như Lai tiếp tục ở lại đời, nhưng Như Lai nói, Ngài đã...
Khung Trời Vàng ( sách mới)
04/06/2015
Tập Khung Trời Vàng là những bài pháp thoại ngắn, giúp cho những ai có duyên với những pháp thoại này, có thể tự mình mở những trói buộc không đáng để bị trói buộc, và để tự mình mở ra một con đường tự do trong tư duy và thảnh thơi trong hành động.
Ý nghĩa sự sống (sách)
04/02/2015
Quyển sách này là một ấn bản mới đã được dịch lại hoàn toàn và mang tựa hơi khác đi đôi chút: Ý Nghĩa Sự Sống - Luân Hồi và sự Giải Thoát. Lý do của việc dịch lại một quyển sách đôi khi cũng không phải là chuyện khó hiểu: qua thời gian tất cả đều biến đổi. Phật Pháp lúc nào cũng vẫn là Phật Pháp, nội dung của một quyển sách lúc nào cũng vẫn...
như dấu chim bay (sách mới)
08/01/2015
Lời thi ca thoáng vụt bay lên từ chỗ tột cùng của uyên nguyên cảm nhận, mà trí năng không thể dự phần. Thơ không nằm nơi ý, ý không nằm nơi thơ; ngộ thì thấy, không ngộ thì thôi; cảm thì nhận, không cảm thì thôi, để mặc chim hót, để mặc thơ bay; bay qua phố thị, bay qua ruộng đồng, bay qua hồn say kiếp người, bay vượt trăng sao!
Nguồn sáng vô tận (sách mới)
26/11/2014
Tâm là nguồn sống vô tận và ánh sáng của tâm là ánh sáng vô tận. Tâm lắng yên phiền não là tâm bình đẳng và thanh tịnh vô tận. Và cũng từ đó ánh sáng vô tận khởi hiện. Ánh sáng vô tận trong tâm ta không thể khởi hiện, vì tâm ta chứa đầy phiền não và phiền não đã tạo thành những chủng tử phân biệt và kỳ thị vận hành liên tục ở trong tâm...
Trường ca cho em (sách mới)
29/09/2014
Sông nước chảy dài, trùng khơi sóng vỗ, trăng treo lắt lẻo mơ huyền, gió cuốn bụi bay, bay qua biển rộng sông dài, bay qua sa mạc lạnh bỏng kiếp người, để hát ca bài ca vô tận. Bài ca của gió, bài ca của mây, bài ca của hoa cỏ nước non khô cằn hay cẩm tú, bài ca của nắng quái, mưa chang, của đêm xuống ngày lên, hay ngửa sấp hai mặt của...