Vai trò của tri thức và sáng tạo trong quá trình Thành đạo của Đức Phật

Sự kiện thành đạo của Đức Phật là kết quả của một chuỗi dài nhân duyên thánh thiện. Theo mô tả trong kinh điển, chuỗi nhân duyên thánh thiện ấybao gồm những tiềm năng tâm linh mà Ngài đã tích lũy từ nhiều kiếp trước và nỗ lực tu luyện với một ý chí phi thường ngay trong kiếp sống hiện tại này... Với những ghi nhận lịch sử, chúng ta thấykinh điển Pāli còn lưu lại nhiều chi tiết rất đặc biệt

Xem tiếp »

Tâm Bao La Như Đại Dương
18/06/2015
Chữ tâm nguyên nghĩa của nó là con tim, quả tim hay trái tim, đấy chẳng qua là vì người Phương Đông - ít ra là trên phương diện từ nguyên và thuộc nền văn hóa của một số quốc gia kể trên - "nghĩ" rằng sự suy nghĩ phát sinh từ quả tim trong lồng ngực, trong khi đó thì người Tây Phương lại cho rằng sự suy nghĩ phát sinh từ não bộ. Chính vì thế...
Chia sẻ về giáo dục Phật giáo ở Malaysia
21/03/2015
Nhiều năm trước, khi tôi ở Hồng Kông, tôi được giới thiệu đến một vị bảo trợ chùa chiền hảo tâm. Bà này đồng ý hiến tặng 4 triệu đô-la Hồng Kông cho một trong những trường cao đẳng Phật giáo quốc tế. Sau khi thực hiện xong việc hiến tặng đó, bà đưa tôi ra sân bay Hồng Kông. Trên đường ra sân bay, bà nói với tôi rằng bà rất buồn...
Tự viện đô thị và Phật giáo nhân gian: Bàn về xu thế phát triển hiện nay của Phật giáo đô thị
11/03/2015
Sự nghiệp giáo dục xã hội của Phật giáo mấy năm nay đã bước đầu cho thấy hiệu quả, để sự nghiệp giáo dục xã hội Phật giáo được phổ biến và phát triển một cách hiệu quả hơn nữa, tự viện Phật giáo đô thị chúng ta cần phải có quy hoạch mới và nội dung mới. Hiện nay “giáo dục xã...
Quan điểm của Phật giáo về giáo dục
07/03/2015
Hơn 2.500 năm trước cho đến ngày nay, lịch sử hoằng truyền của Phật giáo thực sự chính là một bộ giáo dục sử quảng bác uyên thâm. Hết thảy thế gian này không chỗ nào không gói gọn trong phạm trù giáo dục của Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni sinh ra trong dòng tộc cao quý, những thứ Ngài nhận được gần như đều thuộc giáo dục quý tộc; tuy...
GIÁO DỤC TÔN GIÁO HƯỚNG RA XÃ HỘI Ở SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1975
21/01/2015
Đúng ra, chỉ nói giáo dục tôn giáo là đủ, không cần cụm từ hướng ra xã hội. Vì trước năm 1975 và đối với các tôn giáo khác, giáo dục tôn giáo mặc nhiên là giáo dục phục vụ cho đối tượng rộng rãi ngoài xã hội. Chỉ giáo dục tu sĩ, giáo dục chủng viện là cần phân biệt riêng. Nhưng hiện nay, đối với Phật giáo Việt...
Học Phật Mà Không Chịu Trưởng Thành
15/01/2015
Mùa xuân, vạn vật sinh trưởng. Ngắm một cây thân mộc hay thân thảo, ta thấy chúng đều đang chuẩn bị sinh lực để phát triển cành nhánh, nảy lộc, đơm hoa rồi kết trái. Con người cũng vậy, bé thơ, thiếu niên rồi thanh niên... Cái cây thì nó phát triển toàn bộ. Con người cũng phát triển toàn bộ cả phần vật chất và phần tinh thần. Thân...
Hòa thượng Thích Thiện Tâm: Dự báo về việc phát triển giáo dục mầm non tôn giáo
04/12/2014
Việc dự báo về cục diện phát triển giáo dục mầm non tôn giáo trong thời gian sắp tới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam, vì trong cục diện tôn giáo, đối với một tôn giáo khác, hoạt động giáo dục hướng ra xã hội cũng chính là hoạt động tôn giáo. Vì vậy, sự phát triển giáo...
Bài học từ sinh hoạt hằng ngày của Đức Dalai Lama
28/10/2014
Với ngài Dalai Lama, việc hành thiền tự nhiên như việc đánh răng vậy thôi. Đó là một thói quen trong cuộc sống hằng ngày. Cha thử nhẩm tính, hẳn ngài đã dành ra hơn 100 ngàn tiếng đồng hồ để thực hành thiền. Và không nghi ngờ gì nữa, ngài là người hạnh phúc nhất mà cha từng biết. Sự hài hước của ngài, khả năng gây cười...
Giá trị của tam học và giải thoát của Phật giáo đối với cuộc sống hiện nay
04/10/2014
Kinh điển của Phật giao dù cho “lưu truyền tám vạn tư” đi nữa thì cũng không ra ngoài “Tam học” (三学). Pāli gọi là Tisrah sikkhah, Sanskrit gọi là Tisrah siksah. Tam học còn gọi là Tam vô lậu học. Đó là giới, định và tuệ, là quá trình tu tập mà bất cứ ai hướng về đạo Phật, muốn từ bỏ mọi phiền...
Giáo dục xã hội sẽ là trọng điểm giữ gìn đạo Phật
01/07/2014
Mặc dù cố gắng trở đi trở lại đề tài giáo dục xã hội của Phật giáo, nhưng loạt bài về đề tài này của chúng tôi có lẽ vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của bạn đọc tăng ni Phật tử. Dường như chưa có một chuyển biến nào, trong khi câu chuyện thúc giục giới Phật giáo chú ý nhiều hơn đến hoạt động giáo dục xã hội, tích cực...