Trò chuyện với thợ săn

Có thể nhẫn nại thì trí tuệ của bạn sẽ vô cùng vô tận, tinh tế sâu sắc; sức mạnh của bạn sẽ luôn luôn tràn trề, không gì có thể ngăn cản nổi. Vào kỳ nghỉ hè tháng 8 năm 1976, tôi dẫn theo 6 sinh viên trường Chuyên khoa Chia Nan (nay là Đại học Dược lý Chi Nan, Đài Loan) nhóm thành một đội thầy trò leo núi, đi dọc theo con đường cổ Bát Thông Quan (Pantounkua, Pattonkuan) được mở vào năm Quang Tự thứ nhất, có lịch sử hơn trăm năm. Suốt lộ trình chúng tôi cũng có trèo lên đỉnh núi Đạt Phân, một trong “ba đỉnh núi cao của Đài Loan”. Bởi vì khi đó dạ dày khó chịu, thể lực kém, lại thêm thời tiết nóng nực, ngày đầu tiên đi từ Đông Phố đến Quan Cao, nên đã thực sự nếm trải mùi vị thê thảm, thân thể mệt mỏi rã rời.

Xem tiếp »

Biết rõ dính mắc và sống yếm ly
14/09/2020
Mỗi khi thấy rõ sự sinh diệt như đã được đề cập,[1] hành giả sẽ dễ dàng sống cuộc đời tự tại: “Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yểm ly mắt, yểm ly các sắc, yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc, yểm ly thọ, yểm ly ái. Vị ấy yểm ly tai, yểm ly các tiếng… yểm ly mũi, yểm ly các hương… yểm ly lưỡi, yểm ly các vị… yểm ly...
Những vấn đề liên quan đến Pháp và Tăng: Cần nhiều giải pháp đồng bộ
04/04/2020
Nói đến đạo Phật, ai cũng phải thừa nhận ba nền tảng quan trọng tạo nên đạo Phật là Phật, Pháp và Tăng, được gọi là Tam bảo. Khi Đức Phật còn tại thế, Phật và Pháp luôn ổn định và xuyên suốt nhất quán vì có Bậc Đạo Sư soi sáng và xác chứng giáo pháp được nói ra.
Từ Kinh Pháp Cú Tới Thiền Trúc Lâm
26/11/2019
Thiền phái Trúc Lâm, khởi xuất từ thời nhà Trần, nguyên khởi vẫn là từ các bản kinh xưa cổ nhất trong tạng Pāli và tạng A-hàm được lưu chuyển và huân tập vào dòng văn hóa của dân tộc Việt. Người ta dễ dàng thấy nhiều dòng thơ, kệ trong Thiền phái Trúc Lâm là từ giáo lý sơ thời của Đức Phật.
Bồ-tát Tịch Thiên và tác phẩm Nhập Bồ-tát hạnh  (tt)
06/11/2019
Phần trước đã nói về hành trạng của Bồ-tát Tịch Thiên và phần đầu của phẩm Nhập Bồ-tát hạnh với các chương: Lợi ích của tâm Bồ-đề, Sám hối tội nghiệp, Gìn giữ tâm Bồ-đề, Không buông lung, Giữ gìn chánh tri và Nhẫn nhục. Sau đây là các phần: Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ và Hồi hướng. 
Đọc Kinh Pháp Hoa Qua Tạng Pāli
20/10/2019
Bài viết này là một nỗ lực để đọc một số yếu chỉ trong kinh Diệu pháp liên hoa qua lời kinh từ tạng Pāli. Người viết sở học không bao nhiêu, cho nên nhiều phần sẽ dựa vào chú giải của các bậc tôn túc, đặc biệt là từ kinh Pháp hoa của Hòa thượng Thích Trí Quang, Pháp hoa huyền nghĩa của cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền (1905-1973, Tổng thư...
Hoằng pháp hải ngoại: Kênh ngoại giao văn hóa tâm linh
05/10/2019
Trong thời đại toàn cầu hóa và với sự nổi trội của xu hướng đối thoại thay cho đối đầu, ngoại giao văn hóa được xem là một trong ba trụ cột chính của hoạt động ngoại giao, bên cạnh ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế; bởi vì văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững...
Đối chiếu nội dung kinh Bahiya trong Nikaya với phần tánh thấy, tánh nghe trong kinh Thủ Lăng nghiêm và các kinh khác
05/09/2019
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Bàhiya Daruciriya trú ở Suppàraka, trên bờ biển, được cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường và nhận được y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Rồi...
Đề xuất xây dựng chuyên ngành đào tạo quan hệ Phật giáo Quốc tế
30/07/2019
Phật giáo Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trên trường quốc tế khi tổ chức thành công Vesak Liên Hiệp Quốc 2019, đồng thời ra Tuyên bố Hà Nam nêu lên thông điệp hòa bình, xây dựng xã hội bền vững dựa trên lời dạy của Đức Phật về từ bi và trí tuệ trong bối cảnh khủng hoảng xã hội, chính trị,...
Vài nét về mối liên hệ giữa Đại chúng bộ và Đại thừa
01/05/2019
Vào thời Đức Phật, chư Tăng sống hòa hợp vì có sự hiện diện của Ngài. Chính sự hiện diện đầy uy lực của Đức Phật đã khiến cho hầu hết các thành viên của cộng đồng Tăng-già không khởi sanh tư tưởng “lý giáo”; và những vướng mắc về giáo thuyết cũng như giới luật trong các Tỳ-kheo luôn có người giải đáp, hạn chế tình...
Lòng vị tha và hạnh phúc
08/01/2019
Lòng vị tha có thể định nghĩa là “sự mong muốn và quyết định đem lại hạnh phúc cho người khác”. Trạng thái tâm này sẽ đưa đến hành xử mà nó cố gắng nhận ra mục tiêu này. Lòng vị tha chỉ có thể được xem là chân thực khi việc đạt lấy hạnh phúc cho người khác là động cơ chính và mục đích cuối cùng của một hành xử cụ thể.