Rồi một chiều

Ta lng lNhìn mây tri vin x

Chnh lòng ta

Tri c x xa xôi

Quê hương đó

Đã my mùa mưa nng

Du rêu phong, đã my lượt xanh ri...!

 

Ta cũng đã my lượt v li

Góc chiu xưa còn vn v hôm nào

Mái chùa nghiêng,

Nghiêng xung hn dâu b

thay mùa, thong th nng lên cao.

 

Đi cũng my phen người thay sc áo

my phen rát bng, mt phong sương

Ta vn gp li hương hoa mt thu

chưa phai bao vết bi hoang đường

 

Ri chiu nay

Gia dòng đi, nhp kh

Đt nim xưa

Gi tro bi nim sau.

đt c bao dư tàn vn mnh

Đ mai kia hoa c tiếp xanh màu.

 

                         Long Xuyên, cui tháng 04.2013

                             

                           MC PHƯƠNG T

Chia sẻ: facebooktwittergoogle