Quảng Đức rực lửa thiêng

quang duc

Tâm Nhiên

 

X trm hương vườn xưa t thu n

Người ln lên văng vng tiếng chuông chùa

Kim Cang Bát Nhã hòa ct ty

Thm tn ngun pháp thu sau xưa

 

 

 

Đường du hóa qua mọi miền đất Việt

Dầm nắng mưa giữa số đoạn trường

Điêu linh thống khổ bạo chúa

Khiến dân lành máu lệ chảy tang thương

 

 

Trước độc tài minh đầy thảm hại

Chúng sinh chìm trong bóng tối lo âu

Chút thân tứ đại người nguyện đốt

Ôi ! Thiêng liêng bừng ngọn lửa nhiệm mầu

 

 

Lửa từ bi thành trái tim Bồ tát

Cho nhân gian thắp lại những nụ cười

Mãi sáng ngàn năm tâm chí thiện

Ánh đạo vàng muôn thuở chiếu muôn nơi

Chia sẻ: facebooktwittergoogle