Từ hệ giá trị GNH BHUTAN nghĩ về hướng đóng góp thiết thực của Phật giáo Việt Nam với phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Ý tưởng hạnh phúc như là mục tiêu phát triển hàng đầu bàng bạc trong tinh thần chính trị Bhutan. Trong nỗ lực thời kỳ đầu của quá trình hiện đại hóa, Bhutan  xác định Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) là mục đích cơ bản của sự phát triển, là quá trình dẫn đến hòa bình và thịnh vượng; là tiền đề cho niềm tin, mong muốn hạnh phúc của mỗi cá nhân, và mở rộng ra là trách nhiệm và mục đích của nhà nước nhằm tạo điều kiện cần thiết để người dân có cuộc sống tốt đẹp.

Xem tiếp »

Pháp ấn
22/02/2017
Pháp ấn, tiếng Phạn dharma-mudrā, trong đó dharma là pháp, là những lời dạy của Đức Phật, và mudrā là dấu ấn, là khuôn dấu, là đặc chất, là tiêu chuẩn. Ấn còn có nghĩa là chân thật, bất động, bất biến, như ấn tín của quốc vương. Pháp ấn là dấu ấn của Chánh pháp, là dấu hiệu đặc trưng để nhận biết Phật pháp, nhưng cũng có thể là chỉ cho giáo pháp cô đọng, tinh...
Vài suy nghĩ về việc truyền giới Bồ-tát và “giới Thập thiện” cho người cư sĩ
29/12/2016
Trong Phật giáo, giới luật đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Tăng đoàn. Giới luật và Chánh pháp là hai tạng có thể hướng dẫn hàng hậu học tu hành giác ngộ giải thoát. Điều này được Đức Phật chỉ dạy trước khi diệt độ. Đức Thế Tôn bảo ngài A-nan-đa rằng “Pháp và Luật của Ta là Bậc Đạo sư...
Thử lý giải về nguồn gốc Phật giáo của hai chữ hát bội
23/12/2016
Nếu căn cứ vào thời điểm con hát Lý Nguyên Cát có mặt ở nước ta theo ghi nhận của Đại Việt sử ký toàn thư[1], thì nghệ thuật Hát bội đã có mặt tại Việt Nam gần bảy trăm năm. Tuy nhiên, theo Lịch sử âm nhạc Việt Nam[2], những cơ sở nền tảng của nghệ thuật Hát bội đã xuất hiện khá lâu trước thời điểm đó. Trong cả...
Doanh sự Tỳ-kheo
10/12/2016
Doanh sự Tỳ-kheo là danh vị dùng để chỉ cho chư vị Tỳ-kheo có trách nhiệm quản lý các việc trong Tăng chúng. Trong một gia đình, chỉ vài đứa con, việc quản lý cho được chu toàn còn khó, huống là trong tùng lâm, nơi mà tứ phương không cùng huyết thống tụ lại với số lượng khá lớn, không phải là việc...
Voi trong tín niệm và truyện kể Phật giáo
07/12/2016
Bạch tượng/con voi trắng “lớn như một ngọn núi tuyết” được sùng kính như một cỗ xe hoàng gia hay một ngôi đền ở khắp đất nước Ấn Độ, Sri Lanka, Miến Điện và Thái Lan. Từ “bạch tượng” bắt nguồn từ thực tế rằng những con voi trắng được cho là khó quản lý, cần phải chăm sóc chu đáo và tốn nhiều phí tổn nuôi dưỡng. Tại nhiều khu...
Tản mạn trong cõi âm thanh
26/11/2016
Tôi thường ngẫm nghĩ tại sao đối với lục trần của thế gian: sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp, mà trong tín ngưỡng của Phật giáo chỉ có mỗi một Bồ-tát Quán Thế Âm để quán tưởng âm thanh của thế gian. Sắc, hương, vị há chẳng đáng để quán tưởng sao? Sao lại không có Bồ-tát Quán Thế Sắc, Bồ-tát Quán Thế Hương?
Những bài viết về Phật giáo trên tạp chí Nam Phong
28/08/2015
ạp chí Nam Phong ra mắt ngày 1-7-1917 và chia tay với độc giả vào cuối năm 1934 sau khi ra được 210 số. Buổi đầu là tạp chí ra hàng tháng (nguyệt san), sau trở thành bán nguyệt san năm 1934, Nam Phong đã phá kỷ lục sống lâu trong lớp các tạp chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Người sáng lập, chủ nhiệm kiêm chủ bút...
“Cụ bảo thôi thì… thôi”: Ai? Có dạy điều phạm giới?
23/06/2015
Bài báo chính trên Báo Giác Ngộ số kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (số 800) là một bài báo hay: ““Thông tin nhạy cảm” & cách ứng xử với truyền thông báo chí”, tác giả H. Diệu, phóng viên Báo Giác Ngộ. Bài viết đã phản ánh một cách chân thực mà khéo léo, tế nhị một phần thực trạng truyền thông đại...
Về bài viết “Một vài ý kiến về việc khôi phục và phát huy Phật giáo vùng Tây Bắc” của Hòa thượng Thích Hải Ấn
23/04/2015
Nói khôi phục Phật giáo ở Tây Bắc là rất đúng, vì Phật giáo Việt Nam đã có lịch sử lâu đời ở đây. Nhưng bây giờ khôi phục từ đâu? Người cũng không, cơ sở vật chất cũng không, truyền thống sinh hoạt cũng không, Phật giáo chỉ còn là di chỉ...
Nói Với Người Xuất Gia
21/03/2015
Theo giáo lý của đức Phật, khi ta đã phát nguyện xuất gia, ta phải khiến thân thể này thành thân của người xuất gia. Thí dụ, trước hết, ta phải cạo tóc, cắt móng tay, móng chân. Đắp lên mình tấm y vàng –dấu hiệu của những người thanh cao, dấu hiệu của Phật, của các bậc A-la-hán.  Khi chúng ta được xuất gia là chúng ta đã nhận được một sự thừa...