Cõi người

Đâu Tnh Đ

Đâu Ta ?

Cõi nào, thì cũng do ta thành !

 

Đâu TiênPht

Đâu Qu ranh ?

T ngun Tâm

Vượt qua mành gió sương !

 

Đây thc ti

Đây tình thương !

Cõi người

c mười phương nhp cùng.

  

                                          MC PHƯƠNG T

Chia sẻ: facebooktwittergoogle