Mẹ về, mẹ đi

Nhớ về Mẹ...
Thành thật chia buồn với anh chị Vi Sơn & Lucie Quế

                                                                  TKĐ

 

 

 


Mẹ về từ cõi biên xứ
Sống gởi thác về Mẹ lại đi
Trăm năm bến đời lữ
Sum họp nào rồi cũng chia ly

Kỳ quan trụ so lòng Mẹ
Chẳng nơi nào sánh diệu tâm
Quê người quê Mẹ tình nhân thế
Mẹ của lòng con Mẹ Việt Nam

Điện báo quê nhà tin Mẹ mất
Nửa khuya trăng lặn Mẹ đâu còn
Viễn xứ không kề bên gối Mẹ
Bỗng thấy lòng đau cả nước non

Nén hương con thắp dâng về Mẹ
Lòng Mẹ cao vời như núi sông
Rước hết hồn thiêng đang ứa lệ
Mẹ của muôn người Mẹ của con


Sacramento, Rằm tháng Năm, Quý Tỵ - 2013
Trần Kiêm Đoàn

trankiemdoan.net

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle