Chuyển dịch chú Đại Bi

Trên phương diện thế tục hay hệ tham chiếu, thì nghiệp mà Phật giáo lý giải đã thể hiện vai trò dẫn đạo thế giới trong các trạng thái và làm nên nền tảng – thiện ác, sang hèn, ngu đốt, thông minh…bao hàm mọi hình thái vật chất tinh vi cho đến các yếu tố dẫn đến giải thoát, tức là nền tảng nhị nguyên trong quan điểm loài người về xã hội – nghiệp chính là vai trò xã hội hó

Xem tiếp »

Không Môn Trong Ngọc Ma-Ni
19/06/2011
Thầy cũng đã "KHÔNG thấy", tức là đã "thấy (tánh) KHÔNG". Tất cả chỉ như hoa trong gương như trăng dưới nước, không có người và không có ta... Trong khi bà trong ban điều hành thì lại có thấy ... Khi đã thấy có thì tất cả đều có. Còn thấy không thì sơn hà đại địa đều không... Rồi Thầy vẫn yên lặng trì chú Om Mani Pedme Hum trong khi tiếp...
Mật tông Phật giáo ở Trung quốc
28/03/2011
Mật tông Phật giáo có vị trí không mấy nỗi bật trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc nếu so với những tông phái được xem là đã hình thành nên những truyền phái chính. Do vì đặc tính thiên về nghi lễ và quán tưởng hơn là triết học, nó đã không hấp dẫn được tầng lớp trí thức như Thiên Thai và Hoa Nghiêm tông; cũng không nhận được sự hoan...
Một bức tranh kỳ ảo
28/03/2011
Xem bức hoạ vào thế kỷ 19 này, hầu như, chúng ta đang ở trong một thế giới xáo trộn, rối bời, và tăm tối, nơi mà tất cả bên dưới là sự khoáy động, bên trên là thanh tịnh. Đây là nét nghệ thuật đặc sắc của Tây Tạng; một bức tranh thangka,- “ bức họa mà người ta đã mở ra ” và rồi cuốn lại sau khi đã chiêm ngưỡng. Vì được trưng bày thường xuyên, cho...
Giới thiệu vài nét về Mật tông
28/03/2011
Cho đến nay, hầu chưa có một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nào về lịch sử Mật tông được công bố. Những khó khăn về mặt sử liệu có thể làm nản lòng ngay cả các nhà nghiên cứu nhiệt tình và nghiêm túc nhất, bởi họ gần như không biết phải bắt đầu từ đâu, và cũng không có gì nhiều ngoài những mảnh vụn rải rác trong các truyền thuyết, hoặc...
Các bài viết khác