Hoằng pháp là đem giáo pháp mà chúng ta đã học tập được từ đức Thế Tôn, từ các bậc Tổ sư qua các thời đại, để hiến tặng cho mọi thành phần trong xã hội, khiến cho tất cả mọi người, ai cũng biết tu tập, ai cũng biết yêu mến điều thiện, giảm trừ điều ác, và ai cũng biết giữ gìn tâm ý thanh tịnh, để giúp nhau có cuộc sống thanh bình, từ hòa trong hiện tại và tương lai.

Hoằng pháp là vậy, nên Hoằng pháp là bản nguyện chung của tất cả hàng xuất gia và tại gia đệ tử của đức Thế Tôn. Hoằng pháp có khi bằng thuyết giảng, nhưng cũng có khi bằng chính sự im lặng hùng tráng, hoặc có khi bằng những hình ảnh sinh động đầy tình thương, hiểu biết, sự can đảm của chính mình.

Nhưng, dù có sử dụng bất cứ phương tiện nào để hoằng pháp đi nữa thì trái tim hoằng pháp cũng phải khởi nguyên từ chất liệu của tuệ giác và từ bi. Với chất liệu của tuệ giác, sứ giả hoằng pháp dù đi vào trong mọi lãnh vực xã hội để đồng sự, mà không bị đánh mất mục tiêu của mình; và với chất liệu từ bi, sứ giả hoằng pháp có thể tùy cơ, vận dụng vô số pháp môn để thích nghi với mọi căn cơ, trình độ, ý thức hệ, văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng,v.v… để truyền trao Chánh pháp, nhằm chuyển hóa con người trở về với chính mình trong xu thế hội nhập.

Trang nhà Hoằng Pháp có địa chỉ truy cập là www.hoangphap.info, không phải tiếng nói cá nhân, mà là tiếng nói của những trái tim biết yêu chuộng Chánh pháp, hòa bình; muốn cúng dường Chánh pháp bằng tất cả những gì mà chúng ta có thể, được thể hiện qua các chuyên mục: Phật sự, tu tập, chuyên đề, văn học, văn hóa, nghiên cứu, thời nay, tuổi trẻ, thư viện và pháp âm.

Vậy, kính mong chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý thiện tri thức, văn nghệ sỹ, cùng thiện nam tín nữ Phật tử gần xa góp ý, yểm trợ để trang nhà Hoằng Pháp được tỏa hương, lan rộng mãi trong tâm điểm cuộc sống.

Kính,


Ban Biên Tập