Tha thứ: Một phương thuốc giúp an bình

Tha thứ, là bỏ qua lỗi lầm cho một ai đó. Nên khi nói đến tha thứ là nói đến lỗi lầm và tổn thương. Tha thứ có liên quan mật thiết đến lỗi lầm và việc làm tổn thương một ai đó. Tha nhân đã gây tổn thương cho bạn hoặc bạn đã làm gì lỗi với tha nhân, và tha thứ được nói đến, như một liều thuốc an thần cho cuộc sống của mình và người.

Xem tiếp »

Vài suy nghĩ về nghi lễ trong Phật giáo
05/12/2018
Phật giáo từ khi mới thành lập đã là một tổ chức chặt chẽ trang nghiêm hoạt động dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật. Phật giáo bao gồm hai chúng xuất gia và tại gia, trong đó hàng xuất gia sinh hoạt theo giới luật Tăng đoàn đóng vai trò quyết định sự tồn vong của Phật giáo. Giới luật là những quy tắc, quy định về lối sống,...
Đọc kinh pháp môn căn bản
24/11/2018
Kinh MN 1 (Mulapariyaya Sutta) là kinh khởi đầu Trung bộ, được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là kinh Pháp môn căn bản. Các bản tiếng Anh thường dịch là Cội nguồn của tất cả các pháp (như 2 bản Sujato và Bodhi cùng dịch là: The Root of All Things). Bài này sẽ phân tích dựa vào năm bản Anh dịch (của quý ngài Bodhi, Sujato, Horner,...
Công năng diệu dụng của Bồ tát Địa tạng
13/10/2018
Bồ-tát Địa Tạng là một trong bốn vị Bồ-tát chủ yếu trong Phật giáo Đại thừa Đông Á. Những vị Bồ-tát khác là Samantabhadra/Phổ Hiền, Manjusri/Văn Thù Sư Lợi và Avalokiteśvara/Quán Thế Âm. Bồ-tát Địa Tạng được biết đến với thệ nguyện sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn tất cả chúng sinh trong sáu cõi thế giới trong thời khắc chuyển...
Bài học về lòng biết ơn
26/08/2018
Tỳ-kheo Thanissaro (Geoffrey DeGraff) là một tu sĩ người Mỹ theo truyền thống tu trong rừng của Thái Lan.  Sau khi tốt nghiệp Đại học Oberlin năm 1971 với chuyên ngành về Lịch sử Tri thức Âu châu, ông theo học thiền với Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko ở Thái Lan và xuất gia năm 1976.  Năm 1991 ông giúp xây dựng Lâm Tự...
Nhật Bản và tín ngưỡng Quan Âm
30/07/2018
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, còn gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có khi còn gọi là Đức Phật Quan Âm, được Phật tử nhiều quốc gia Châu Á thờ phượng vì hạnh nguyện hóa hiện nhiều thân tướng để cứu độchúng sanh. Riêng đối với Nhật Bản, nơi nhiều tông phái Tịnh Độ thịnh hành, hình tượng Đức Quan Âmhiện diện trong rất nhiều chùa, trong các...
Đức Phật: Thấy Pháp Là Thấy Ta
20/06/2018
Trong kinh, chữ Pháp (Dhamma, viết theo Nam tông; Dharma, viết theo Bắc tông) có nghĩa rất mênh mông. Có khi chữ Pháp là lời Đức Phật dạy, có khi là chiếc bè để vượt qua dòng sông sanh tử, có khi là luật Duyên khởi, có khi là sự thật của vũ trụ (Tứ diệu đế, trong đó Bát chánh đạo nằm trong Đạo đế), có khi là Tam học (giới-định-tuệ), có...
Những điều cần biết khi chăm sóc người hấp hối
07/05/2018
Mục đích chủ yếu của việc quan tâm lâm chung, là khiến cho người lâm chung khi đối diện với giai đoạn sau cùng của đời người có thể nhận thức và chấp nhận cái chết, trong tâm không nảy sinh sợ hãi phiền khổ, từ đó an nhiên đối diện với cái chết, đồng thời không lấy việc kéo dài mạng sống hoặc kéo dài hơi tàn...
Những điều cần biết khi thăm người bệnh
02/04/2018
Kinh Phạm võng nói: “Nhược Phật tử kiến nhất thiết tật bệnh nhân, thường ứng cúng dường, như Phật vô dị. Bát phước điền trung, khán bệnh phước điền, đệ nhất phước điền.” Nghĩa là nếu Phật tử thấy tất cả người bệnh thì luôn nên cúng dường, như đối với Đức Phật không khác. Trong tám ruộng phước[1] thì thăm bệnh là ruộng...
Người điên làm Phật sự
23/02/2018
Là Phật tử chân chính, không phải ai cũng có đủ căn cơ và cơ duyên để phát tâm cầu đạo Vô thượng  Bồ-đề, nhưng chắc hẳn ai cũng phát tâm làm Phật  sự. Có người thuận theo tập quán xã hội để làm Phật sự, có người lại làm chuyện trái ngược với cách suy nghĩ thông thường của thế gian, nhưng thực ra vẫn là làm Phật sự.
Trăm việc mật hạnh
20/02/2018
Mật hạnh là việc làm thiện hạnh giữ kín không tiết lộ, nói như tục ngữ Trung Quốc, là tích âm đức hay còn gọi là âm công (có quan niệm cho rằng làm việc nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ). Ví như ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh của Đức Phật; mỗi ngày cầm bình bát khất thực, rửa chân ngồi thiền, hành hóa thuyết pháp, khiến chúng...