Đừng nắm giữ khổ đau

Bạn nghĩ gì về lời khuyên của Phật dành cho người mẹ trẻ ấy! Đức Phật không thuyết giảng cho cô nghe về lý vô thường, về khổ đau, về những mất mát trong cuộc đời. Ngài chỉ khuyên cô hãy nhìn lại và lắng nghe, rồi sẽ tự thấy ra. Nhờ vậy cô thôi không còn ôm ấp một khổ đau chung, và nhận đó chỉ là của riêng mình. Có những khổ đau to tát quá, câu hỏi bao la quá, mà ngôn ngữ không thể nào diễn đạt được. Nhiều khi sự giải thích chỉ làm người ta vướng mắc thêm.

Xem tiếp »

Quay lại là bờ
24/01/2024
Tôi liên tưởng những bận rộn của chúng ta trong cuộc sống, hoặc trên con đường tu học, đi tìm một hạnh phúc, với lại hình ảnh những con côn trùng có cánh cứ lao vào tấm kính ở khung cửa sổ vì muốn vượt thoát ra bên ngoài. Trong khi cánh cửa chính vẫn đang rộng mở ngay ở phía sau. Chỉ cần quay đầu lại thôi là mình có thể ung dung tự tại bước ra ngoài....
Bám Chấp
13/09/2023
Bám chấp là nguyên nhân của mọi đau khổ, phiền não. Đó là những gì làm phát sinh trạng thái hữu và sinh. Điều đó không an toàn chút nào. Bất cứ điều gì có mặt, có sắc pháp chắc chắn sẽ tạo ra đau khổ. Giống như tiền của ta để người khác nhìn thấy: chắc chắn sẽ có những tên trộm muốn ăn cắp nó. Khi có tiền, bạn sợ mọi người trông thấy chúng. Bạn sợ ngay cả...
Thực hành lời Phật dạy để gia đình hạnh phúc
04/09/2023
Xã hội loài người cơ bản được phân chia theo các mối quan hệ gia đình, xã hội để từ đó mỗi người tùy theo địa vị mà làm tròn phận sự. Trong phạm vi gia đình, mối quan hệ cha mẹ con cái vừa mang tính thiêng liêng vừa là trách nhiệm, bổn phận phải thực hiện để gia đình hạnh phúc, xã hội bình yên. Mối quan hệ này là nền tảng...
Đức Phật dạy lìa xan tham
31/07/2023
Bài này sẽ nói tới đoạn tận xan tham, và sẽ ghi lại những lời dạy của Đức Phật ít được chú ý tới. Xan tham là gốc từ “ái” nên sinh ra cái “khả ý” và “bất khả ý” tức là ưa/ghét. Đoạn tận xan tham cũng là lìa ba độc tham, sân, si. Tức là giải thoát.
CỐT LÕI CỦA SỰ TU TẬP
10/06/2023
Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật Gotama đã thuyết rất nhiều bài kinh, được kết tập lại thành Tam tạng Thánh điển (Kinh, Luật và Luận). Tuy nhiên, chúng ta có thể nắm gọn được cốt lõi Phật pháp được Ngài tóm lược lại thành bài kệ số 183 trong kinh Pháp cú (Dhammapāda):
Vài phương thức đoạn trừ phiền não
19/05/2023
Hòa Thượng Minh Châu từng nói rằng: “Sinh ra ở đời ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn đau khổ, mà đạo Phật chính là đạo giúp con người thoát khổ đau và sống an lạc, giúp con người đoạn tận khổ đau ngay tại đời này, bằng những phương pháp thiết thực và hiện tại mà mọi người chúng ta đều có thể hiểu được và làm được, không phải là...
Niêm hoa vi tiếu trong Thiền tông với một số kinh trong tạng Pāli
04/04/2023
Tích Niêm hoa vi tiếu kể rằng một hôm trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác không hiểu, duy ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói: “Ta có Chánh pháp vô thượng, Niết-bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp,...
Bốn hạng Tăng
24/02/2023
Lúc Đức Phật còn ở thành Vương-xá, Tỷ-kheo Thiện Tinh làm thị giả. Đầu hôm, Đức Phật thuyết pháp cho trời Đế Thích nghe. Theo lệ, thị giả không được đi nghỉ trước thầy. Vì Phật ngồi lâu nên Thiện Tinh sinh niệm ác, bạch Phật rằng: - Xin thầy vào thiền thất mau, quỷ Bạt-câu-la đến kia kìa. Phật bảo Thiện Tinh: - Ông là kẻ ngu. Ông không biết Đức Như...
Tìm hiểu về ý nghĩa và công năng của chuỗi mala
23/02/2023
Sổ châu/mala là vòng chuỗi hạt cầu nguyện thường được sử dụng trong các tôn giáo Ấn Độ như đạo Hindu, đạo Kỳ-na, đạo Xích và đạo Phật để đếm các câu tụng niệm khi cử hành niệm/japa (tụng niệm một chân ngôn hoặc âm thanh thiêng liêng khác) hoặc để đếm một số thành tựu pháp/sadhana (thực hành/tu tập tâm linh), chẳng hạn...
Quyền trượng khakkhara
10/02/2023
Khakkhara là một quyền trượng với chóp treo những chiếc vòng kim loại theo truyền thống được các chư Tăng Phật giáo mang theo, đặc biệt là trong truyền thống Phật giáo Đông Á.[1] Ban đầu khakkhara được sử dụng như một vật tạo nên âm thanh leng keng hay lạch cạch để thông báo sự hiện diện của một vị Tăng hoặc rung lên khi chư Tăng khất thực,...