Công năng diệu dụng của Bồ tát Địa tạng

Bồ-tát Địa Tạng là một trong bốn vị Bồ-tát chủ yếu trong Phật giáo Đại thừa Đông Á. Những vị Bồ-tát khác là Samantabhadra/Phổ Hiền, Manjusri/Văn Thù Sư Lợi và Avalokiteśvara/Quán Thế Âm. Bồ-tát Địa Tạng được biết đến với thệ nguyện sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn tất cả chúng sinh trong sáu cõi thế giới trong thời khắc chuyển giao khi Đức Phật Thích Ca viên tịch và trước khi Phật Di Lặc thành tựu, cũng như thệ nguyện không đạt được Phật quả c

Xem tiếp »

Những điều cần biết khi thăm người bệnh
02/04/2018
Kinh Phạm võng nói: “Nhược Phật tử kiến nhất thiết tật bệnh nhân, thường ứng cúng dường, như Phật vô dị. Bát phước điền trung, khán bệnh phước điền, đệ nhất phước điền.” Nghĩa là nếu Phật tử thấy tất cả người bệnh thì luôn nên cúng dường, như đối với Đức Phật không khác. Trong tám ruộng phước[1] thì thăm bệnh là ruộng...
Người điên làm Phật sự
23/02/2018
Là Phật tử chân chính, không phải ai cũng có đủ căn cơ và cơ duyên để phát tâm cầu đạo Vô thượng  Bồ-đề, nhưng chắc hẳn ai cũng phát tâm làm Phật  sự. Có người thuận theo tập quán xã hội để làm Phật sự, có người lại làm chuyện trái ngược với cách suy nghĩ thông thường của thế gian, nhưng thực ra vẫn là làm Phật sự.
Trăm việc mật hạnh
20/02/2018
Mật hạnh là việc làm thiện hạnh giữ kín không tiết lộ, nói như tục ngữ Trung Quốc, là tích âm đức hay còn gọi là âm công (có quan niệm cho rằng làm việc nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ). Ví như ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh của Đức Phật; mỗi ngày cầm bình bát khất thực, rửa chân ngồi thiền, hành hóa thuyết pháp, khiến chúng...
Thị phi cuối năm
20/01/2018
Thị phi là chuyện thường tình ở đời      Thị phi là thứ không bao giờ thiếu ở thế giới này. Năm cũ hết rồi thì chuyện thị phi vẫn còn tiếp diễn. Đã nói chúng sinh, họp lại mà sinh, làm sao hết được thị phi ở thế giới này? Thành vào đây rồi, như sinh và tử, có sinh nhất định có tử. Đã có tiếp duyên liền có thị phi. Chỉ ít hay nhiều. Thị phi từ thời...
Tôi không tìm an lạc nữa
23/12/2017
Sáng thứ hai, tôi hứa sẽ không tìm an lạc nữa Cứ để lá bay, mây trôi, hoa rụng giữa bốn mùa Nắng thì ấm, trời sẽ lạnh những ngày mưa Bụi có vướng cũng không cần xoa phủi Cứ nhìn và cảm nhận thôi, mà chẳng mong chờ gì khác, như những ngày xưa
Việc làm mỗi ngày của tín đồ Phật giáo
19/12/2017
Tu học Phật, không nhất định chỉ giới hạn trong chùa viện. Phật giáo đặc biệt chú trọng tu hành trong đời sống, có thể thực hành pháp Phật trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, việc làm mỗi ngày của tín đồ Phật giáo, từ sáng sớm thức dậy đến đêm hôm nghỉ ngơi, kể cả việc đối nhân xử thế thường ngày, nói im động tịnh, đều phải noi...
Từ Bi –Thiện Ý
04/12/2017
Thầy tôi, Ajaan Fuang, có lần khám phá ra có một con rắn đã bò vào phòng mình. Mỗi lần bước vào phòng, Sư thấy nó chui vào cái khe sau tủ đựng đồ. Và dầu ông đã cố tình để cửa mở cả ngày, rắn cũng không chịu ra khỏi phòng. Họ đã sống chung như thế trong ba ngày. Ông đã rất cẩn thận không làm kinh động rắn hay làm nó cảm thấy bị đe dọa bởi sự có mặt của...
Đọc Kinh Đoạn giảm
07/07/2017
Kinh Đoạn giảm là kinh số 8 của Trung bộ kinh thuộc tạng kinh Nam truyền, tương đương với kinh số 91, Châu-na vấn kiến của bộ Trung A-hàm thuộc tạng kinh Bắc truyền. Khung cảnh dựng lên bản kinh tại thành Xá-vệ, trong tịnh xá Kỳ-viên, bấy giờ, Tôn giả Maha Cunda, vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy đến chỗ Thế Tôn, và hỏi: Trên đời có...
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
20/06/2017
Với cái hiểu bình thường của người đời, “không biết” diễn tả một trạng thái không hiểu gì hết đối với việc đang bàn hoặc với một người đang đối diện. Với kẻ thấu được lý đạo, “không biết” diễn tả một trạng thái mà ở đó không có gì gọi là trạng thái
Có những sự tái sinh…
17/04/2017
Nói đến tái sinh, thường chúng ta nghĩ đến một thọ sinh mới. Một con người vừa chết và được tái sinh lại dưới các hình thức Trời, Người, Atula hay Súc sinh và Ngạ qủy. Một sự tái sinh mà trong đó, thân xác cũ mất đi, thân xác mới xuất hiện, còn phần tâm thức thì vẫn còn đó, chỉ là chuyển giao...