Diệu tâm ca

dieu tam ca

Tâm Nhiên

 

 

Lâm Tỳ Ni vườn hoa thanh thoát lạ

Đóa ưu bừng trổ ngát hương lòng

Đại sự nhân duyên về thị hiện

Gót sen hồng qua bảy bước dung thông

 

 

tuyệt đỉnh vinh quang xem như rác

Sáu năm đi khổ hạnh thấu ngọn ngành

Một hôm trụ nghe bùng vỡ

Sáng ngời ra chứng ngộ pháp sanh

 

 

thấy được không sinh không diệt

Vạn pháp này vốn chẳng đến chẳng đi

Đã về đã tới miền thực tại

Chínhđây ngay giây phút diệu kỳ

 

 

Ngay bây giờ sẵn đầy đủ hết

Cả ba nghìn thế giớinơi tâm

Tâm Phật bất sinh sở đắc

Thầm nhận thôi hòa khúc cung cầm

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle