Trà khuya & trăng

Khuya khoắt đêm

Chung trà vơi mấy bận

Gió sương

Bay qua

Từ miền ức xa xôi !

Đường mây vẫn trôi về phương tận

Khoảng lặng đêm sâu

Tiếng vạc vọng bên trời.

 

Ta rót mời ta

Chung trà viễn mộng

Khoảnh khắc xanh

Từng điệp khúc thời gian

Ngọn đèn khuya

Diễm ảo chân trời cao rộng

cỏ đầm sương

Tiếng chim thức non ngàn.

Luân trầm khõa nhịp sầu tan

Một phen cánh bướm điểm vàng lối hoa.

 

Ta rót mời ta

Đêm sâu đối ẩm

Rót vào thơ

Ngồi uống ánh trăng ngân

Mây trắng ngang trời

Hồn đêm thăm thẳm

Ngàn năm vầng nguyệt vẫn nguyên Rằm.

 

Rồi ngàn năm

Vẫn từng trang kinh

Núi vẫn xanh

Sông vẫn sáng tự dòng xưa.

ta nữa,

Với trăng sao hội tụ

Cát bụi nằm nghe nhịp thở giao mùa.

 

Đêm thoát hình

Đất trời nghe thức

Sương vỡ nên lời

Đời vỗ nhịp phong vân.

Cùng hương trà

Ngoài kia vầng trăng đích thực,

Hoa cỏ theo về nhịp bước thanh tân.

Chuông chùa bạt gió vang ngân

Ta nghe tagiữa trong ngần nọ kia.

 

                                                 An Giang, mùa trăng thu 2013.

 

                                                  MẶC PHƯƠNG TỬ

Chia sẻ: facebooktwittergoogle