Sen Kinh Phật

sen kinh phat

Sen kinh Phật

Loài hoa 
tiết hạnh dị thường
Đêm đêm giữ ngọc
gìn hương cho đời
Trinh nguyên 
lay động đất trời
Thơm câu kinh Phật
ngát lời ca dao.

Sen tụ thiền

Kết đài
lục vươn lên
Cọng xanh xuyên nước
tụ thiền đầu hoa
Thuyết kinh
nhất đóa nhất tòa
Thơm lừng hương pháp
ta-bà hóa duyên.

Sen biến tấu

Đáy bùn
mầm chuyển hóa sinh
Chắt chiu nhựa luyện
kết tinh ngọc ngà
Phong lan 
cùng với liên hoa
Sắc hương 
biến tấu 
khúc ca hạ vàng.

Sen cát tường

Đình, chùa 
biểu tượng tinh anh
Phù điêu, bích họa 
khắc tranh cát tường
Đóa liên hoa
tuệ đông phương
Sinh từ bùn đất
thiền hương dịu dàng.

Sen gương trong

Loài hoa 
công hạnh ngôn dung
Đúng mùa, đúng tiết
thủy chung với đời
Nết cao sang, 
đức rạng ngời
Lấy bùn đất mực
viết lời gương trong.

Sen bảy đóa

Hoa kia 
ngọc khiết băng trinh
Chẳng lây uế nhiễm 
bùn sình tanh tao
Kết đài 
điểm mắt trăng sao
Sen thơm 
bảy đóa 
thuở nào còn hương.

Sen đồng quê 

Tuyệt vời 
hương sắc hoa sen
Đục trong cứ vẫn
bùn phèn sao
Đông quân 
đã mai đào
Ai ngờ chúa hạ
sinh bào đồng quê!

Sen thi nhân

Hồ ao 
sen viết bài thơ
Trăng thanh thần khí
bùn nhơ cốt phàm
Hồn văn chương 
chẳng dính chàm
Chữ lời khiết nhã
sương ngàn đọng hương.

Sen tinh anh

Tinh anh
cao sáng vẹn mười
Giữa miền lửa hạ
nụ cười an nhiên
Hồ đêm
trăng nước ngủ quên
Nắng mai hương tỏa
tình thiền khiết trong.

Sen hạ thắm

Sen từ 
hạ thắm bước ra
Nhụy vàng rắc nguyệt
áo hoa phớt hồng
Tình mênh mông
cảnh mênh mông
Rong xanh bèo tía
ướp bồng bềnh hương.

 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle