Chùm thơ Mùa Thu

 

 

 

1.-

thu nào ?

Không cánh chim vi vi

Không mây trng qua thm

Tình sen thu kh gi

Vng trăng m diu huyn !

 

2.-

hương nào ?

mãi ngàn năm na

Dâng đi bao ý thơm

Tng git cam l - sa

Tnh hóa mt tâm hn.

 

3.-

Cuc tình nào ?

Gia ngàn phương o hóa

Vi diu li bình yên

Mây trng v muôn ngã

Thp sáng tri Hoa Nghiêm.

 

4.-

Con sông nào ?

Tháng ngày xuôi dòng chy

Ch bao ni đi đau !

Âm thm trôi đi mãi

T vn c xưa sau.!

 

Ch bao mùa sương gió

V bên tri vin phương

Đ ngàn mây t đó

V khúc đon thường.!

 

5.-

Con thuyn nào ?

Ngàn phương v bến đ

Ngng nhp sóng thi gian

Vng trăng tròn gương c

Mưa gió tnh tràng giang.

 

6.-

Chim v tm sui biếc

Lnh lót bên dòng trong

Phơi cánh nng mai hng

Hi chim rng: biết ?

Tình mây trng hư không .

 

                                      An Giang, cui thu 2013.

 

                                       MC PHƯƠNG T

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle