Mùa xuân nhớ Thầy Tuệ SỹTâm Thường Định

Thầy là một bậc chân tu, một cao tăng thạc đức.

Thầy dày công đóng góp sâu rộng cho Phật giáo

và văn học Việt Nam cũng như trên thế giới

Qua những công trình khảo cứu, văn thơ, dịch thuật,

Giảng giải Kinh, Luật, Luận, tư tưởng triết học Đông Tây

Thầy là thạch trụ, tòng lâm của Phật giáo Việt Nam

Nhưng đối với Thầy thì Có Không hay

"Đến đi vó ngựa mơ hồ

Dấu rêu còn đọng bên bờ mi xanh"

hay chỉ là "Hương tan trên dấu lặng

Giai điệu tròn lung linh"

Thầy mãi là: Bạch hạc vỗ cánh vô thanh

Qua sông không nhiễm tinh anh phách người

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle