Ý thức thiền niệm

y thuc

Thích Thái Hòa

 

Thiền tập để ta hội thắp sáng ý thức tự giác nơi mỗi chúng ta, trong mọi khi mọi nơi chốn.

Tự giác chất liệu đích thực tạo thành sự tự do cho ta. Trong đời sống hằng ngày, ta thiếu ý thức tự giác, thiếu tự do.

Tự do không một ai thể hiến tặng cho ta, nếu ta không ý thức tự giác.

Không ý thức tự giác, con người sẽ không đạo đức chỉ lệ đạo đức; không ý thức tự giác con người sẽ không niềm tin chỉ kẻ lệ niềm tin; không ý thức tự giác, con người sẽ không tự do kẻ lệ tự do; không ý thức tự giác con người không khả năng tự bảo vệ mình người khác; không ý thức tự giác, con người bị lệ bởi tổ chức tôn giáo, bởi những quy ước luật lệ, bởi tưởng, bởi những thần tượng.

Nên, ta ý thức tự giác ta tất cả những tốt đẹp của con người của các bậc đại nhân.

Thiền tập để ta hội thắp sáng ý thức tự giác nơi mỗi chúng ta, trong mọi khi mọi nơi chốn.

Nếu ta thiền tập thiếu ý thức tự giác, chúng chỉ đẩy ta vào bóng đêm của cuộc sống, cứ thiền tập ta trở thành trơ lỳ cảm.

Ta niệm phật để đánh thức ý thức tự giác nơi ta đứng dậy biểu hiện tự nhiên nơi ta.

Nếu ta niệm Phật thiếu ý thức tự giác, chúng sẽ đẩy chúng ta đi tới tình trạng nói nhãm, không tác dụng thay đổi tâm thức, cũng như cuộc sống cảnh giới của ta.

Ta thiền tập hay niệm Phật nội dung của ý thức tự giác ngay khi ta nghĩ đến những buổi thiền hành hay những thời khóa niệm Phật hạnh phúc của ta đã mặt chúng sẽ được nuôi dưỡng liên tục cho đến khi ta thực sự thiền hành, thiền tọa hay ta thực sự nắm lấy danh hiệu của Phật trong bước đi hay trong thế ngồi của ta, những hạnh phúc đó sẽ tiếp diễn đối với ta, sau những thời khóa thiền tập hay niệm Phật chấm dứt.

Bởi vậy, không ý thức tự giác ta sống như một kẻ lệ hoàn toàn mất trắng tự do hạnh phúc, ta sống như một kẻ bệnh hoạn, gượng ép chếttrong những sự nghi ngờ ân hận.

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle