Khi mặt trời lên

khi mat troi len

Hiện tại bạn một trẻ thơ, nhưng bạn đã từng những người lớn trong quá khứ bạn sẽ trở thành những người lớn trong tương lai. bạn sẽ lớn mãi cho đến cùng. Bấy giờ bạn lớn đến nỗi trong cõi người ta không ai... đủ duy ngôn ngữ để gọi đúng tên bạn nếu muốn gọi, người ta cũng không biết gọi bạn nữa.

Bạn tin rằng, bạn sẽ lớn mãi cho đến chỗ cùng đến chỗ danh, tướng không? Tin hay không tin quyền của bạn. ít ra trong đời sống con người, bạn cũng được chút quyền tin hay không tin ấy chứ! sao? quyền ấy quyền thiêng liêng của một con người trưởng thành, nhất trưởng thành về mặt suy tri thức.

cho bạn tin hay không tin, thì điều ấy vẫn hiển nhiên xảy ra cho bạn.

Này bạn, tôi nói cho bạn nghe nhé! Từ bạn sẽ lớn lên, rồi bạn sẽ học hành, nghề nghiệp, yêu đương hôn nhân gia đình; bạn sẽ sinh con, con của bạn sẽ gọi bạn bằng cha hay mẹ; rồi cháu của bạn sẽ gọi bạn bằng ông hay ; chắt của bạn sẽ gọi bạn bằng cố ông hay cố ; rồi chiu của bạn sẽ gọi bạn bằng cao tổ; rồi thế hệ sau chiu của bạn sẽ gọi bạn bằng cao cao tổ; rồi thế hệ sau nữa lại gọi bằng cao cao cao tổ; sau cao cao cao tổ, người ta gọi bạn khiêu tổ, sau khiêu tổ, người ta gọi bạn tiên tổ; sau tiên tổ người ta gọi bạn triệu tổ, sau triệu tổ người ta gọi bạn viễn tổ, sau viễn tổ người ta gọi bạn thỉ tổ sau thỉ tổ, người ta không biết gọi bạn tên nữa, nên bạn trở thành danh.

Tại sao bạn lớn đến đó lại trở thành danh nhỉ? bấy giờ bạn tướng. Do tướng, nên người ta không biết tướng của bạn tướng , nên người ta không thể nào gọi được tên bạn, bấy giờ bạn trở thành danh, không những danh ngay nơi thế giới con người, danh ngay cảtrong dòng họ của bạn, nơi bạn đã từng sinh ra đầy đủ cả tướng danh của một thời cũng trong một thời, mọi người đã gọi bạn theo cái danh, cái tướng ấy.

Bạn nên nhớ! Cái danh tướng, cái đó không lớn, chính cái không danh tướng, cái đó mới cái lớn. Cái lớn ấy, lớn đến nỗi, người ta không biết gọi , tạm gọi đạo.

Như vậy, bạn sinh ra lớn lên, từ trong cái danh, tướng bạn không biết, lại chạy theo cái danh tướng phù phiếm huyễn hoặc bên ngoài, buồn vui theo với những thị phi vọng tưởng, rồi hy vọng thất vọng trong những danh tướng hão huyền ấy.

Do những ý tưởng hão huyền, bạn đã nỗ lực để một cái danh tướng đó với núi sông, nhưng tất cả những nỗ lực của bạn, sẽ bị thời gian nuốt chửng đẩy bạn vào chỗ tướng danh vậy.

Vậy, ngay trong đời sống nầy, bạn nên thực tập buông bỏ mọi ý niệm về danh tướng, để đời sống của bạn, tuy chỉ khoảnh khắc trong từng hơi thở, nhưng lại cọng thông với thời gian cùng tuy xác thân của bạn, chỉ những hạt bụi, nhưng lại tương dung với không gian tận. Bạn một hợp thể của thể, hợp tướng của hết thảy tướng toàn thể tướng đang biểu hiện nơi tướng co duỗi của một ngón tay, mọi ngôn ngữ duy của trần gian không thể nghĩ bàn.

Hạnh phúc lớn nhất của bạn không phải những danh tướng, chính cái biết mỉm cười với sự co duỗi của một ngón tay hay mỉm cười với một hạt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ khi mặt trời lên.

Thầy Thích Thái Hòa
Trích từ: Nói Với Cõi Người Ta

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle