Nhất kỳ nhất hội

nhat ky

Nếu bạn dịp bước vào một ngôi trà thất lẽ bạn sẽ nhìn thấy một tờ thư pháp treo trên tường với dòng chữnhất kỳ nhất hội”, one time one meeting.  Đó cũng một câu châm ngôn trong Trà đạo.  Chúng ta chỉ thể gặp nhau, tiếp xúc nhau, một lần duy nhất thôi.

 

    Tuy trong cuộc sống ta thể đã gặp nhau nhiều lần, đã cùng ngồi uống với nhau bao nhiêu tách trà, nhưng mỗi lần một lần hoàn toàn mới.  Bao giờ cũng chỉ thể một lần gặp mặt này thôi chỉ một tách trà này thôi.  Không thể một lần thứ hai.   nếu ta biết mặt trọn vẹn với giây phút ấy, ta mới thể tiếp xúc được với sự tự nhiên chân thật của sự sống.

     Maurine Stuart một giáo thọ thuộc dòng thiền Lâm Tế, cũng một nhạc trình tấu piano, chia sẻ như sau:

    Chúng ta bao giờ cũng đang bắt đầu.  Lúc nào cũng sẽ lần đầu tiên của mình.  Khi chơi piano, tôi thường đánh nhạc đến dấu hiệu lặp trở lại (repeat sign) trong bài nhạc. Thật ra ta thể nào lặp lại đoạn nhạc ấy được chăng?  Mỗi khi dạy học trò mình chơi piano, khi đánh đến dấu lặp trở lại ấy, tôi bảo các em rằng, không sự lặp lại.  Chúng ta trở lại đầu của đoạn nhạc ấy, nhưng sẽ không bao giờ giống y như trước.  Lúc nào cũng sẽ mới tinh khôi.”

     sự sống của ta cũng vậy.   thật ra đó mới chính cái ý nghĩa chân thật, sâu xa của sự tự nhiên, khác biệt với những phản ứng lối hành xử máy móc điều kiện kiabiết bao nhiêu!  Tuy hoàn cảnh thể không thay đổi, năm tháng vẫn vậy, cũng tách trà ấy, cũng trời mây ấy, nhưng những điều kiện chung quanh ta, ngay chính ta, chắc cũng vẫn như xưa

     nếu như ta không thật sự mặt thì mình thể nào sống với một lòng say tự nhiên như ta nghĩ được chăng?   cuộc sống không bao giờ một sự lặp lại, nhưng nhiều khi ta vẫn cứ ôm ấp tiếp nối mãi những nỗi muộn phiền xưa của mình...

Nguyễn Duy Nhiên

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle