Những dấu lặng

nhung dau lang

Ch�ng ta thường nghĩ rằng một người th�nh c�ng, hay l� một người c� �ch cho đời l� một người rất bận rộn.  Người ta thường n�i th� giờ l� v�ng bạc, v� vậy l�c n�o ta cũng phải biết tận dụng thi giờ của m�nh, kh�ng được hoang ph�.  Nhưng c� một nh� văn Trung Hoa, �ng L�m Ngữ Đường, n�i rằng, "Th� giờ c� �ch lợi nhất khi n� kh�ng bị bắt d�ng v�o một việc g� hết.  Th� giờ cũng được v� như khoảng trống trong một căn ph�ng."  Khoảng trống ấy đ�u c� sử dụng cho việc g� đ�u, nhưng n� rất l� cần thiết.

 

Cũng như trong nghệ thuật cắm hoa.  Một yếu tố quan trọng trong sự cắm hoa l� khoảng kh�ng gian chung quanh những nh�nh hoa, những c�nh l�.  Chứ kh�ng phải hễ c�ng cắm cho nhiều hoachen ch�c với nhau, l� đẹp.  Nh�n v�o ta phải thấy nhẹ m�t, phải cảm nhận được nơi ấy một kh�ng gian th�nh thang.

    Ta c� thể v� dụ cuộc sống như l� một b�i nhạc.  Trong một b�i nhạc bao giờ cũng c� những dấu lặng, v� những khoảng c�ch giữa hai nốt nhạc với nhau.  Thiếu những khoảng trống ấy, th� bản nhạc kh�ng thể l� một bản nhạc, n� chỉ l� một �m thanh k�o d�i v� nghĩa m� th�i. 

    Một nhạc dương cầm t�i danhArtur Schnabel, chia sẻ về nghệ thuật chơi đ�n của �ng như sau, "T�i kh�ng nghĩ l� m�nh chơi đ�n hay hơn bất cứ một nhạc n�o kh�c, những nốt nhạc trong một b�i nhạc đều giống y như nhau, ch�ng cũng chỉ c� vậy th�i.  Nhưng t�i biết c�ch sử dụng những khoảng c�ch giữa hai nốt nhạc.  M� nghệ thuật nằmnhững nốt nghỉ đ�.  Ch�ng l�m cho bản nhạc hay hơn."

   Bạn biết kh�ng, mọi vật tr�n trụ đều c� một nhịp điệu ri�ng, từ sự chuyển động của một hạt nguy�n tử nhỏ b�, cho đến tr�i đất, mặt trăng, v� c�c d�y ng�n h� xa x�i.  Tất cả đều c� một rhythm ri�ng của n�.  Chung quanh ta, trời c� mưa nắng, thi�n nhi�n c�y l� c� bốn m�a, thủy triều c� l�n xuống...

 

Sự sống của ta cũng vậy, cũng c� những sự mất c�n, đến đi, cần thiết của n�.  C� những l�c ta bước tới, nhưng cũng c� những l�c ta cần sự dừng lại.  Nếu như ta chỉ biết đi tới m� kh�ng c�n dừng nghỉ, th� sự sống n�y chỉ c�n c� một chiều duy nhất m� th�i, n� sẽ lạc mất nhịp điệu.

    Bạn h�y l�m cho cuộc sống m�nh được tốt đẹp hơn, hạnh ph�c hơn, trong s�ng hơn, bằng c�ch ch�v� tr�n qu� đến những khoảng trống, những dấu lặng trong đời m�nh.  V� bạn biết kh�ng, nghệ thuật sống đẹp của ch�ng ta nằmnơi những khoảng trống đ�.

nguyễn duy nhi�n

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle