Quay về bến giác

quay ve bo giac

 

 

 

 

 

 

 

Quay về  bến giác

 

Theo sông xa nguồn

Ăm ắp đắm mê

Chiều tự tứ

Thuyền quay về bến giác

Luận giải nổi chìm

Lòng tràn nước mắt

Trăm năm đi chưa tới tiếng cười

 

Đêm quy y

Ánh đạo sáng ngời

Chân lý mở từ  huyền vi chánh pháp

Tay đồng đạo nắm tay mình ấm áp

Lối thăng trầm

Thôi chao đảo ngả nghiêng

 

Quay trở về với bản thiện chân nguyên

Với lòng lành

Với tâm từ cao ngất

San sẻ thế nhân tiếng cười tiếng khóc

Một trái tim không có tuổi già

 

Đường ta đi ngan ngát hương hoa

Thương dầu dãi mở toang lòng vị kỷ

Phúc hoạ tuỳ duyên

Thắm tình đạo vị

Ta yêu người như ta yêu ta

 

Từ cửa thiền trăm lối thiện mở ra

Từ nhân tâm trăm phúc lành vươn thắm

Đêm quy y

Lòng hân hoan lạ lẫm

Thương người

Lạc bước đường tu

 

______________________

 

      PHAN THÀNH MINH

7 – BÙI THỊ XUÂN – ĐÀ LẠT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle