Làm người mới bắt đầu

Trong thời gian tu tậpẤn Ðộ, sự tu tập của tôi khuynh hướng nhắm về một mục tiêu sự thành đạt nào đó.  Mặc dầu công phu khá vất vả nhưng tôi tự cho mình rất tiến bộ, đang tiến bước đều đặn trên con đường đi đến giải thoát.

 

Khi tôi trở về Mỹ thăm nhà, lúc ấy quyểnThiền tâm, tâm (Zen Mind Beginner’s Mind) của thiền Shunryu Suzuki mới được xuất bản.  Khi đọc tựa đề ấy, tôi nghĩ: “Ồ, mình biết cuốn đó nói rồi.   nghĩa khi mới tu thì ta chỉ cái tâm, cái tâm lúc ban đầu thôi.  Sau khi tu tập một thời gian, ta đạt được những kinh nghiệm siêu việt, cho đến một ngày ta thành tựu hoàn toàn, ta được cái gọi thiền tâm.”

    Tôi không mua quyển sách ấy cho mình không cần đến.  Vài tháng sau, khi tôi trở lại Ấn Ðộ, một người quen gởi tặng tôi quyểnThiền tâm, tâmấy.  Khi đọc xong, tôi mới biết mình đã hoàn toàn hiểu sai trật hết.   không phải về vấn đề làm thăng hoa cái tâm thấp của mình, để rồi một ngày ta được một thiền tâm siêu việt phi thường.   nếu chăng, thì thật ra đó lại chuyện hoàn toàn ngược lại.

    Sự tu tập làm sao để ta thể kinh nghiệm được những sự việc bình thường chung quanh mình một cách trọn vẹn, thay cứ chạy theo đuổi bắt những việc phi thường, viển vông xa xôi.  Chính ngay trong cái tâm bình thường ấy ta thể tìm thấy được Phật tâm, khi ta thôi không còn mong cầu một cái khác đặc biệt hơn nữa xảy ra.

 

mặt trọn vẹn với tâm bình thường của mìnhkhông kỳ vọng, không so sánhchính tâm.  Cũng giống như thiền Suzuki Roshi diễn tả, sự bao la tự tại của một tâm, tự đã một sự thành tựu rồi:  “Trong một tâm nhiều việc thể xảy ra, nhưng trong tâm của một nhà chuyên môn thì chuyện ấy rất hiếm.”

    Bây giờ tôi hiểu rằng, trên con đường tu học, làm một người mới bắt đầu một điều rất may mắn.   một người mới bắt đầu nghĩa ta một cái nhìn mới, trong sáng, biết cởi mở trước những kinh nghiệm không dặt.   nghĩa ta không bị ràng buộc bởi những thành kiến ý niệm về việc sẽ xảy ra, việc nên xảy ra, việc phải xảy ra, việc đáng xảy ra cho ta.

    Buông bỏ hết những ý niệm mong cầu sẽ khiến cho sự tu tập của ta trở nên sinh động hơn, chứ không phải trì trệ đi.  Hiểu được việc ấy, tôi tự nhủ: “Tôi chỉ một người mới bắt đầu, hy vọng sẽ tiếp tục mải mải được làm một người mới bắt đầu.”

Trích trongTrái tim thiền tập” – nguyễn duy nhiên

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle