Như nhiên

nhu nhien

Hỏi sông rằng đâu đến,

 - dòng nước lành trôi xuôi

 Hỏi trăng từ đâu tới,

 - vầng trăng sáng giữa trời

 

 

  ảnh chùa Hoằng Pháp

 

 Em từ đâu thị hiện,

 Sáng trong lòng thi ca

 Em : - chung thỉ

 Theo dòng đời ngân nga

 

 Thơm lừng hương đạo hạnh

 Bên đời mãi hoan ca

 Mùa vui nào kịp dậy

 Hòa vào cùng loang xa ?

 

 Đất trời màu xanh ngát

 Lòng người kịp thiết tha?

 Bao năm rời quê quán

 Lòng biêng biếc thềm nhà

 

 Thả tâm mình thật lỏng

 Đón nhận những bình yên

  thể sóng gió

 Chẳng nôn nao lụy phiền

 

 Áo đời mới rồi

 Mặt người trẻ rồi khô

 Lững thững chiều trước cửa

 Song song với sông hồ

 

 Thời nào sông cũng chảy

 Thời nào ngày cũng đi

 

 Bất ngờ con cu gáy

 Đậu trên cửa xuân thì

 Tiếng chim, ừ rất lạ

 Vọng vào lời tân thi

 

 Đi tìm tôi năm tháng

 Mệt lả giữa trần ai

 Quanh đây con bóng ngã

 Đỗ xuống tôi thật dài./.

 

                                                                                   Ngã Du Tử

 

PSN

Chia sẻ: facebooktwittergoogle