Đêm Bỉ Ngạn

Bùi Giáng

Đêm Bỉ Ngạn

Năm nay trái đất vừa già

Trái cây vừa chín giữa huy bay

Đất về bỉ ngạn đầu thai

Trăng rơi nghiệp quả ra ngoài trời xanh

 

 

Đêm Hoa Nghiêm

Từ phen chữ viết lộn hang

Sầu nham thạch bỗng như càng bổ sung

Biển sông đầu cuối tháp tùng

Kiều lam nội liễm sương trùng điệp xoay

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle