Sơn Tăng

son tang

Sơn Tăng

 

núi am dựng cheo leo

Cửa rách màn tưa nát phận nghèo

Nửa đêm mưa tạnh nhìn xuyên suốt

Một khoảng trời trong trăng sáng treo

ảnh: hải trang

 

 

Chú Tiểu

 

núi thanh tịnh một am mây

Ngày lắng, lòng không bợn gió lay

Khách trần đến viếng, thầy đi vắng

Chú tiểu tình cứ ngủ say

 

TRẦN BÁCH LINH

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle