Giáo sư Trịnh Xuân Thuận nói chuyện về khoa học vũ trụ

gs

V giáo sư ni tiếng thế gii v thiên văn hc, Trnh Xuân Thun đã bui nói chuyn ti Liên hip các hi khoa hc k thut Vit Nam (Vusta) vi ch đ Ph biến khoa hc tr sáng qua.

 

ảnh: Giáo sư Trnh Xuân Thun

  

Nói tiếng Vit không tht chun, minh ha bài nói bng tiếng Anh, thi thong nh người thư phiên dch vài t, nhưng bui nói chuyn ca giáo sư Nguyn Xuân Thun vn hp dn hi trường đông kín người ti Vusta sut gn 3 tiếng đng h.

Buổi thuyết trình của giáo Thuận đã khái quát lịch sử hình thành ý tưởng trụ của loài người với nhiều cách nghĩ khác nhau về trụ, từ quan điểm sai lầm thuở khai ban đầu như trái đất trung tâm trụ, mặt trời trung tâm trụ cho đến khi ra đời thuyết trụ gồm số các thiên như ngày nay.

Trong câu chuyện, giáo Thuận nói về các thành viên trong hệ mặt trời, từ sao Thủy đến sao Diêm Vương, các thiên , các tinh vân, lỗ đen. Ông cũng giới thiệu về kính thiên văn lớn tại Mỹ trên thế giới ông từng sử dụng.

Nói về sự lịch sử hình thành trụ, giáo Trịnh Xuân Thuận cho rằng: " trụ ngẫu nhiên hay không quan điểm của mỗi người. Với tôi thì trụ hình thành không phải ngẫu nhiên, sắc đẹp hài hòa hoàn hảo tuyệt vời của trụ tạo thành khối thống nhất của như ngày này thì chắc chắn chủ ý tạo ra".

Tuy nhiên, theo giáo Thuận, đối tượng sáng tạo ra trụ đó không phải con người cụ thể, như Chúa hay Phật tổ. Ông cũng cho rằng, nếu ai đó nói ngẫu nhiên cũng không sao nếu họ đưa ra cách giải hợp .

Giáo Trịnh Xuân Thuận cho biết, nếu tính tuổi của trụ đến nay tròn một năm (với vụ nổ Big Bang ngày 1/1), thì hệ mặt trời hình thành vào ngày 9/9, tế bào đầu tiên hình thành ngày 25/9, cái cây đầu tiên xuất hiện 23/12, động vật 26/12 người cổ đầu tiên vào ngày cuối cùng của năm - 31/12.

Trong buổi nói chuyện, giáo dành gần nửa thời gian để nói về khoa học thiên văn Phật giáo. "Phật giáo nhìn vào trong, còn thiên văn nhìn ra ngoài. Khoa học cần trí tuệ phân tích, làm cách chính xác với dụng cụ như kính thiên văn. Còn Phật giáo dùng trực giác để tìm hiểu sự thật. Như vậy, Phật giáo khoa học thiên văn hai lối nhìn khác nhau", ông nói.

Tuy nhiên giáo Thuận cho hay, giữa Phật giáo khoa học nét tương đồng. Ông phân tích, Phật giáo nói đến sự thường, cái cũng thay đổi. Đó cũng đề tài của khoa học thế kỷ 20. Trước kia, người ta tưởng trụ bất biến, theo quan điểm của Aristotle. Nhưng sau này, khoa học đã chứng minh, trụ thay đổi, trong trụ, mọi vật đều thay đổi.

"Mỗi một thứ đều được sinh ra, sống cuộc đời của rồi chết đi. Đức Phật cũng nói rằng, mọi sự vật trên thế gian đều hiện hữu dưới hình thức các mối quan hệ", giáo Thuận nhấn mạnh.

Tại buổi thảo luận, nhiều câu hỏi của các nhà khoa học đưa ra thể hiện niềm say thiên văn học như năng lượng tối, trụ trong những giây đầu tiên, các lỗ đen cả những sửa đổi gần đây trong thuyết lỗ đen của Hawking, hiện tượng nhật thực trong quan niệm của người dân gây ra sâu bệnh, hiện tượng hạt neutrino nhanh hơn ánh sáng.

Hương Thu

http://vnexpress.ne

Chia sẻ: facebooktwittergoogle