Quán trọ thong dong

quan tro

Tâm Thường Định

 

Thân tặng chị Tâm Minh và anh Tâm Quang.

 

 

 

Thầy đi sương khói long đong

Về đâu cánh hạc thong dong cõi trần

Ý sắc đá chí kim cang

Vào ra tự tại niết bàn tánh không

Tâm từ ái bao cõi lòng

Mang tình thương lớn vun trồng quê hương

Rong chơi khắp mọi nẻo đường

Lợi danh vạt nắng hạt sương đầu cành

Thầy đi quán trọ thong dong

Chân như vũ trụ cõi không tâm Người.

 

 Thanksgiving Day, 2011, Sacramento, CA.

 

http://phebach.blogspot.com/

Chia sẻ: facebooktwittergoogle