Sát na lục bát

Sát na lục bát

 

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 

 

 

Thời gian đứng cạnh bụi tre

Nghe con chim nhỏ hót hè sang đông

Sát-na sinh tử bềnh bồng

Vớt ra thấy một nụ hồng đầy gai.

Thời gian đếm một thành hai

Níu tầng mây mỏng chép bài kinh không

Sát-na sinh tử trăng lồng

Hư vô mỏi mắt đèn chong đêm mờ.

Thời gian ngồi giữa câu thơ

Chữ chìm, chữ hiện một bờ cỏ lau

Sát-na sinh tử dãi dầu

Con thuyền Bát nhã đi lâu cũng về.

Thời gian xao xác bốn bề

Kinh qua sử lịch còn mê dặm ngàn

Sát-na sinh tử cuối hàng

Tuệ thiền xoá hết lang thang nhị trùng.

 

Am Mây Tía, 10.2005

Chia sẻ: facebooktwittergoogle