Ngần này Kim cương

Ngần này Kim Cương

Hạnh Phương

Giọt sương tinh túy ngọc châu
Ngàn hoa giọt nắng tô màu kim cương
Mộng Hoang giữa cõi Vô Thường
Mãi ngân nga tiếng trùng dương vỗ bờ.

Tình người phôi dựng cõi thơ
Hóa thân vô thủy cuộc chờ vô chung
Thoáng qua nhi nữ hình dung
Phân thân bóng mẹ nghìn trùng đại bi.

Trái tim kết tụ lưu ly
Mắt nhìn tường tận cả khi đoạn trường
Tình yêu người biếc trùng dương
Để cho suốt cuộc vô thường thành thơ.

Búng tay nhành liễu cam lồ
Trùng trùng gội mát cõi bờ trần gian
Bâng khuâng gió núi mây ngàn
Trùng tu đẹp giấc mộng hoang vừa tròn…

Còn đâu biển cạn non mòn
Còn đâu ngày tháng héo hon vơi đầy
Ngọc châu đầy ắp bàn tay
Và thơ lóng lánh ngần này kim cương.

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle