Linh sơn Hội thượng

Linh Sơn Hội Thượng

Hạnh Phương

 

Hy Mã nguồn khơi ngọt suối từ

Trăm dòng chung một cội chân như

Hai nghìn năm trước hoa đàm nở

Hương mãi còn thơm ngát thái hư.

 

Chẳng hẹn mà sao hoa ngát hương

Biển trần tắm gội ánh triều dương

Suối nghe chim hót, nghe em hát,

An lạc trào dâng vạn nẻo đường.

 

Chẳng hẹn mà sao lộc dậy mùa,

Kiến, sâu, hoa, bướm chẳng phân bua.

Ngày vui rợp một trời hoa nắng,

Tấu khúc đồng ca cổ đại thừa.

 

Chẳng hẹn mà sao mỗi lá xanh

Mỗi lời chim hót mỗi câu kinh

Pháp Hoa hội ấy là đâu nhỉ

Pháp đã tuyên rồi, đất hóa linh.

 

Chở hết ba ngàn vượt biển mê,

Trăm sông chung một chốn nơi về

Vẫn nguồn Hy Mã cao vời vợi,

Mỉm nụ cười hoa dưới cội đề.

 

Sen nở hay là tâm nở hoa

Mà sao chim hót suối reo ca.

Mà sao nhân thế đầy an lạc

Thế giới ba ngàn thế giới hoa.

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle