Dưới gốc thông chùa Tổ

 

 DƯỚI GỐC THÔNG CHÙA TỔ

 Ninh Giang Thu Cúc

Thông từng sợi rì rào trong gió
Đang thì thầm pháp thoại cùng mây
Con ngồi đây an lạc đong đầy
Nghe cung bậc hòa âm trong vũ trụ
Nghe ấm áp những tháng ngày an trú
Gió trăng ngàn ru mãi điệu Chân như
Con dang tay đón nhận vạn thiền thư
Đèn tuệ giác sáng bừng soi tâm trí
Con nguyện sống vững vàng bằng ý chí
Bỏ yếu mềm bi lụy kiếp phàm phu
Phiền não trói con trong chốn ngục tù
Bởi mê chấp, bởi ôm đồm, tất tả
Hạnh phúc (thật) từng sát na buông thả
Trong an nhiên tĩnh lặng giữa trời mây
Trong không gian giải thoát Lạc bang nầy
Miền đất tổ mạch nguồn thơm pháp vị.

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle