Mơ bước chân ai

 

(tặng cố thi sĩ G. Apollinaire
    và triết gia Phạm Công Thiện

 

Đêm lặng

Con phố cũng lặng

Chỉ dòng sông vẫn thầm thì

Bên chiếc cầu lịch sử

Có phải em đi buổi ấy tàn thu

Ngày trở lại giấc mơ thành hoang lạnh

Những chiếc lá rơi

mang mang sầu cô quạnh

Tuyết phủ trắng trời,

đời mơ bước chân ai

Ta ngồi đó không trăng sao lộng lẫy

Ngọn đèn khuya hiu hắt dõi sương đêm. 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle