Đường bay mây vô thường

ngắm sen từng búp nở
hương thoảng ngát đưa bay
gió qua sương lay động
hạ về rớt trên tay.

dưới ao sơn nữ hái
bóng hiện lá che nghiêng
lung linh chao mặt nước
ảnh chìm ao toả hương.

ráng mai hồng nở sắc
ngày rạng ngát đưa hương
chim tha hương về rải
đường bay mây vô thường.

trên tay hoa thơm ngát
sen từ bùn mà ra
hỏi hương từ đâu lại
bùn lắng dòng phù sa?

sư về am tĩnh toạ
không diệt mất niệm sau
mà lìa xa hiện tượng
hiện tại biết Phật nhau!

tâm, không sinh niệm trước
Phật, không diệt niệm sau
hương từ đây toả ngát
Phật từ chúng sanh ra.
Chia sẻ: facebooktwittergoogle