Đường hương lan

Đường hương lan mật ngọt

Một lần người đi qua

Tình thơm hương mật giọt

Trái tim hồng nở hoa

 

Tiếng chuông ngân nga rót

Người đi lễ chùa xa

Vần thơ tình nắn nót

Từng giây phút ngân nga

 

Người xưa bảo trang thơ

Dung nhan ngời ánh ngọc

Trái tim tình mộng mơ

Hát ca lời nắn nót

 

Thưa rằng hai là một

Thưa rằng một là hai

Nhớ cung thương làu bực

Hát tình ca “ơ bai”*

 

* ngôn ngữ Trịnh Công Sơn

Chia sẻ: facebooktwittergoogle