Chùm thơ về mùa Báo hiếu

báo hiếu

 

mừng vui

ngày báo hiếu

hoa cài

trái tim xuân

mẹ cha

đầy đủ cả

sông núi

mới như tân

cha dạy

 

nam nhi

tích đức lập tài

nữ nhi

dung hạnh

trong ngoài nết na

nam nhi

chí lấp sơn hà

nữ nhi

việc chợ

việc nhà đảm đang!


mẹ dạy

 

con ơi!

mẹ dạy đôi lời

bướm ong hút mật

bọ giòi kiếm phân

sống, ăn

do nghiệp một phần

còn vì gom góp

lục trần trược thanh!

hương mẫu từ

 

mái tranh

núp dưới sườn mây

ai như bóng mẹ

guộc gầy bước qua

bài kinh giữa cõi sa-bà

mãi nghe phảng phất

hương hoa mẫu từ!

ân cúc dục

 

chim non

núp bóng cây già

tuổi thơ có mẹ

có cha cậy nhờ

mai kia

xa bến xa bờ

đền ơn cúc dục

kinh thơ hiếu từ

Chia sẻ: facebooktwittergoogle