Đốn củi, gánh nước

Ai trèo đèo lội suối,

Mà tôi đà mỏi gối?

Ai bưng bát cơm đầy,

Mà dạ tôi quặn đói?

 

Ai hát bản tình ca,

Mà tôi ngâm chiêu mộ?

Ai nở đóa quỳnh hoa,

Mà tôi tàn úa nụ?

 

Bên sông, ngày tắt nắng

Chợt đôi bờ

Giác,

Mê.

Cuối đời, đôi dép rách

Phổ nguyện, trần ai ly

 

Thầy thỉnh đại hồng chung

Con theo hòa nhịp mõ

Thầy thiền tọa chiều hôm,

Con kinh hành ngoài ngõ

 

Thầy đốt đỉnh trầm hương

Cho con quỳ trước điện

Thầy lặng thinh, kiết già

Cho con dâng lời nguyện

 

Con nay nguyện đốn củi

Con nay nguyện gánh nước

“Thần thông tịnh diệu dụng

Vận thủy cập ban sài” (*)

Không lên Ngũ Giác Đài

Vẫn gặp được Bồ Tát

Vì Văn Thù Sư Lợi

Trong tim con bát ngát.

 

(Như-Thị-Am, Mùa Sen)

 

(*) Bàng Ẩn.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle