Thông điệp Phật đản của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

Tng thư LHQ Ban Ki-moon

Trong thông đip ca mình, Tng thư khng đnh chính Pht giáo đã làm thay đi bn cht ca con người, mang đến nhn thc sâu sc nhm ci to các điu kin ca hành tinh cư dân Trái đt.

Sau đây thông điệp của Tổng thư LHQ Ban Ki-moon nhân mùa Phật đản năm nay:

Chúng ta kỷ niệm Phật đản năm nay trong lúc cộng đồng quốc tế đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Phát triển bền vững tại Rio de Janeiro - hội để thiết lập một thế giới công bằng phát triển bền vững.

Phải thừa nhận rằng Phật giáo đã nhiều đóng góp trong quá trình này. Lời khẳng định của Đức Phật "cách thức để thay đổi thế giới phải thay đổi bản chất của con người" đã mang đến một nhận thức quan trọng nhằm cải thiện điều kiện cho hành tinh của chúng ta các dân đang sống trên đó.

Việc chăm sóc đời sống tinh thần không chỉ cho riêng chính chúng ta còn cho người khác, dựa trên nhận thức mối liên kết giữa người với người Phật giáo đóng vai trò trung tâm cũng như của tất cả các tôn giáo lớn khác trên thế giới.

Giáo của Đức Phật đòi hỏi tất cả gia đình, các cộng đồng mọi quốc gia cùng hành động trong sự nhịp nhàng nhằm tiến tới hạnh phúc chung của toàn nhân loại. Đây cách tốt nhất nhằm bảo đảm sự tiến bộ của nhân tập thể trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau.

Chúng ta cũng phải thay đổi các quan điểm cổ hủ mở rộng tâm thức để tiếp thu những ý tưởng mới các giải pháp khả thi nếu chúng ta muốn giải quyết những mối đe dọa lớn toàn cầu, từ sự gia tăng của khí chết người đến sự không khoan dung bất bình đẳng.

Tôi rất mong các Phật tử mọi người dân thuộc tất cả các truyền thống tín ngưỡng nhân mùa Phật đản năm nay hãy những phản ứng nhằm thay đổi hành động, mở đường cho một tương lai bền vững hơn.

Văn Công Hưng (Theo Liên Hiệp Quốc)

GNO

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle