Thái Lan: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư

thai lan


Samadhi Punno

Sáng chủ nhật, ngày 25 tháng 03 năm 2012, Phật lịch 2555, trong dịp kỷ niệm 2600 năm Đức bồ-tát thành đạo, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã long trọng tổ chức lễ cúng dường đặt bát đến 22.600 vị Tỳ kheo Sa di trong Phật Giáo, địa điểm Bùng Binh Lớn (Wongvienyai) - Bangkok.

Đây lần thứ 6 trong tháng 3, sự kiện tổ chức lễ đặt bát cúng dường diễn ra tại Bangkok với mục đích tạo hội cúng dường đến 1.000.000 vị Chư Tăng để cầu nguyện cho sự trường tồn của Phật Giáo trên toàn nhân loại.

Tất cả vật thực lương khô nhận được trong đại lễ cúng dường sẽ được chuyển đến để viện trợ cho chư Tăngcác chùa thuộc 4 tỉnh biên giới miền Nam đang sống trong tình trạng bất ổn cũng như hỗ trợ cho gia đình những nạn nhân trong trận lụt của năm qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle