Kính mừng Phật Đản, PL.2556

kinh mung phat dan

 

Từ thế giới Liên Hoa Đài Tàng, là thế giới của nguyện lực, Bồ-tát Tất-đạt-đa đã ứng thân Thị hiện giữa cõi Ta- với đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, bước đi những bước siêu tục, nói lên những điều thế gian không một ai khả năng nói:

"Trên thiên giới, dưới người trần thế,

Chỉ ta cao quý phi thường.

Thân này kiếp chót Pháp Vương,

Không còn trở lại con đường tử sanh."

Hoằng Pháp

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle