Cát bụi nở Hoa Đàm

cat bui

từ

 

một thiên

 

xa xôi

 

tôi nguyện

 

trở về trái đất,

 

tha thiết

 

với

 

trần gian,

 

như

 

ngày xưa

 

yêu cõi thiên đàng.

 

Bây giờ

 

yêu trái đất,

 

trái đất bình lặng,

 

từng vi tử chuyển hành

 

với

 

vận tốc mầu nhiệm

 

như

 

vận tốc của hơi thở,

 

của máu luân chuyển từ tim.

 

Tôi yêu trái đất

 

như yêu

 

nhịp thở của chính mình.

 

Ngàn đời

 

còn mãi

 

sự mãi còn

 

như những hạt nhân vi tử

 

sinh hoá cùng

 

trái đất trần gian

 

ngàn đời còn mãi

 

để cho suối nguồn

 

thi ha rung hứng

 

để cho sáo chiều

 

vi vút lên cao,

 

để phím đàn ngân chuyển

 

giữa cõi trời trăng sao diễm hoá.

 

Tôi yêu trái đất

 

trái đất

 

uẩn tố hình hài

 

của trụ

 

của vạn loài hoa ,

 

cỏ cây sinh loại

 

trái đất

 

bức tranh linh hoạt

 

muôn màu diệu ảo.

 

tôi yêu trái đất

 

như

 

tình tôi yêu mẹ,

 

trái đất

 

mẹ của muôn loài.

 

Tình của đất

 

Mênh mông

 

như

 

tình của mẹ

 

tình của mẹ

 

mênh mông

 

như tình của đất,

 

không đài các,

 

không mộng mị,

 

hạch xách,

 

không phân biệt

 

sang hèn,

 

ngu trí,

 

thân .

 

Tình của đất

 

hàm dung kỳ lạ

 

tình của mẹ

 

lồng lộng khôn cùng.

 

mẹ đất

 

đất mẹ

 

bình đẳng,

 

nhiệm mầu,

 

dưỡng sinh vạn loại.

 

nơi thiên

 

xa xôi kỳ diệu,

 

đất hoá vàng,

 

cát hoa lưu ly,

 

cỏ cây hoan ca thánh nhạc.

 

nơi cõi nầy,

 

đất đã hoá người

 

bước đi bảy bước,

 

đất nở Hoa Đàm bảy cánh,

 

thơm ngát đại thiên.

 

Trên đình Thứu Phong

 

bản đại hung ca hát mãi

 

chuyển động đất trời,

 

vượt thời-không sinh diệt

 

 

từ

 

thiên xa xôi

 

tôi trở về trái đất,

 

yêu trái đất,

 

tha thiết

 

với trần gian,

 

nơi đây

 

sự sống

 

cũng mầu nhiệm cùng.

 

mai kia

 

hình hài huỷ diệt

 

thì nơi đây,

 

cát bụi nở Hoa Đàm.

Tu Nguyên

Chia sẻ: facebooktwittergoogle