Tổ quốc ơi!

Ninh Giang Thu Cúc

 

Con úp mặt nghe niềm đau trở giấc

Ngày cha đi con mới tuổi lên hai

Vệ quốc quân niềm vinh dự đời trai

Cờ kháng Pháp cha giương cao lẫm liệt

Triệu triệu tấm lòng con dân đất Việt

Tự ngìn xưa chẳng chịu cúi lòn ai

Trần biết bao bậc trí tài

Đã vùng dậy đánh tan loài cướp nước

Thế hệ cha lại oai hùng tiếp bước

Chẳng mềm lòng vướng bận nợ thê noa

Họa xâm lăng đang đe dọa muôn nhà

Xếp nghiên bút giã nhà ra chiến trận

Mẹ chinh phụ với tháng ngày lận đận

Ôm con thơ đau đáu đợi tin chồng

Khách chinh phu vẫn muôn dặm ruổi dong

Đường thiên dấn mình vào gió cát

Đâu còn giặc đó vang tiếng hát

Quyết bảo tồn sông núi chết không lui

Đêm hằng đêm đối bóng mẹ ngậm ngùi

Thương con trẻ thiếu tay cha chăm sóc

Thay phụ thân nuôi dạy con ăn học

Đợi chồng về với khúc khải hoàn ca

Cho đến khi thống nhất nước non nhà

Mẹ mới biết lâu rồimình hóa đá.

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle