Bản chân như

Tâm Thường Định


Ảnh: BXK

Kính tặng Ba Mẹ

Hồ vắng sáng tinh mơ êm ả
Vạt sương đêm muôn vẻ la đà
Sóng gợn mặt hồ lăn tăn vỗ
Đôi nhạn chập chờn vừa bay qua

Hồ vắng tay trong tay chung lối
Sáu mươi năm tình già chưa mỏi
một cõi
bình yên

Hồ vắng gió ru bản chân như
Thủy chung đã định nguồn suối từ
Bao la vời vợi tình cha mẹ
Hồ vắng gió ru bản chân như

                             South Lake Tahoe, September 2011

PSN - 31.10.2011

Chia sẻ: facebooktwittergoogle