Chết là tiếp tục sống

Chết là một sự thực trong đời sống của chúng ta, nhưng trong tất cả chúng ta ít ai chấp nhận sự thực này

Chết một sự thực trong đời sống của chúng ta, nhưng trong tất cả chúng ta ít ai chấp nhận sự thực này. không chấp nhận sự thực này, nên đời sống của ta thường sinh khởi những chất liệu lo lắng, sợ hãi tránh đối với .

Một người sống quá lo lắng, người ấy không thể nào một đời sống thảnh thơi, một người quá sợ hãi, thì không thể nào những bước chân, lời nói quyết định vững chãi, một người thường tránh sự thực, thì không đủ khả năng để đương đầu với những khó khăn của cuộc sống.

Những khó khăn của cuộc sống không phải thiếu hụt về kinh tế hay bị khống chế bởi các quyền tự do về chính trị hoặc bị khó khăn về những nhu cầu tình cảm chính chúng ta đang gặp những khó khăn của già, bệnh chết.

Những khó khăn về kinh tế, chính trị hay tình cảm, thể xảy ra cho người này không xảy ra cho người kia, chúng thể xảy ranơi này, nhưng thể không xảy ranơi khác, nhưng già, bệnh chết những khó khăn vừa căn để vừa phổ quát trong tất cả mọi đời sống của chúng ta.

Tu tập không phải để tránh những khó khăn trong đời sống của chúng ta do già, bệnh chết đem lại, để trực diện làm bạn đối với chúng, nhằm khám phá ra rằng, trong cái già cái không già, trong cái bệnh cái không bệnh trong cái chết cái không chết.

Trong cái già của bản thân, ta tâm không già, trong cái bệnh của thân, ta cái tâm không bệnh trong cái chết của thân, ta cái tâm không chết.

Tâm gốc của mọi sự sống. Khi sự sống hết duyên, thì sự sống trở lại với gốc của tâm.

Nếu tâm ta chứa đầy phiền não, thì sự sống của ta trở nên phức tạp tâm ta phiền não lắng yên, thì mọi việc đi qua đời ta nhỏ, lớn, thuận lợi hay khó khăn đều trở thành giản dị, sâu lắng an bình. Nên, già, bệnh chết đối với ta không còn những quan ngại. Chết hội để trở về với gốc rễ của cuộc sống tiếp tục sống với những cao đẹp hơn trước đó ta đã từng nghĩ, nói làm.

 

 Thích Thái Hòa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle